Smo predani, radovedni in verjamemo v terensko delo. Vemo, na katerem vrtu je obilno obrodil ohrovt, pri kom je mogoče kupiti naravno vrtnično milo, na čigavem podstrešju se suši bezeg in kdo še zna splesti košarno. Iščemo skrite potenciale v ljudeh in skrbimo za to, da njihove dobrote in mojstrovine prepozna celotna lokalna skupnost in regija. Skrbimo za socialno vključenost. Soustvarjamo etične oblike ekonomij in negujemo kratke verige med pridelovalcem / proizvajalcem in kupcem. Skrbimo tudi za ustrezen prenos znanj in povezujemo različne generacije v izkustveni in vseživljenjski učni praksi. Razvijamo inovativne programe s področja sonaravnega gospodarjenja, samooskrbe, ekološke predelave živil in nege krajine. Izobražujemo, svetujemo, izdajamo priročnike in publikacije. 

KAJ NAS DRUŽI?

Podrobnosti našega vsakdana – kaj jemo, v kaj se oblačimo in kako živimo -  trenutno narekujejo naftni koncerni in gospodarski lobiji. Ti povzročajo korenito kršenje človekovih pravic in za seboj puščajo opustošenje. Pa vendar se v sodobnem svetu uveljavlja vse več pobud in civilnih gibanj, ki zmorejo reči NE temu pogubnemu toku in DA medčloveški solidarnosti ter življenju, ki je morda skromnejše, a zato polnejšega okusa in z zdravim jedrom. Takšna pobuda je tudi društvo Terra Vera. 

VIZIJA

Društvo za trajnostni razvoj Terra Vera je nastalo kot pobuda družbeno kritične skupine mladih, ki v času globalne krize čutimo potrebo po ustvarjanju možnosti za medčloveško solidarnost, povezovanje, skrb za okolje in etično ekonomijo. Naklonjeni smo razvoju človeških potencialov na področju sonaravnega gospodarjenja na podeželju, socialnemu vključevanju pripadnikov ranljivih skupin (še posebej mladih brezposelnih, žensk na podeželju ter upokojencev) in kulturnih ter etničnih manjšin, ohranjanju naravne in kulturne dediščine, vzpostavljanju novih oblik sodelovanja in interesnega povezovanja med ljudmi in prispevanju k višji kakovosti življenja v lokalni skupnosti. Izhajamo iz obmejne regije, zato v svojem delovanju stremimo tudi k poglabljanju čezmejnih stikov in zavedanju o skupni evropski dediščini in vrednotah. Ukvarjamo se z razvojem in promocijo kolektivnih znamk in blagovnih znamk na področju naravne in kulturne dediščine, pridelave in predelave izdelkov z regionalnim poreklom, gastronomije, rokodelstva in umetnostne obrti ter ustvarjanju partnerstev med posamezniki in sektorji. Vseskozi smo predani raziskovanju, terenskemu delovanju, izobraževanju in osveščanju 'od spodaj navzgor'Mrežimo in skrbimo za pretok informacij in širitev znanja, organizacijo predavanj, posvetov, delavnic, okroglih miz, javnih tribun in konferenc, ki spodbujajo medsebojno sodelovanje.  Analiziramo prevladujoče politike na področju trajnostnega razvoja in vplivamo na odločevalce na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni. Povezujemo se z vsemi ciljnimi skupinami, še posebej pridelovalci in predelovalci hrane, ponudniki gostinskih in turističnih storitev, rokodelci, podjetniki, vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, kulturnimi ustanovami in pripadniki ranljivih družbenih skupin ter kulturnih in etničnih manjšin. 

Lepo vabljeni, da se nam pridružite pri našem delovanju. Veseli bomo vašega sporočila.

 

Društvo za trajnostni razvoj Terra Vera

Grajska cesta 8

8311 Kostanjevica na Krki

T: +386 (0) 31 613 519

 

Ime in priimek *
Ime in priimek