MEDNARODNA MLADINSKA IZMENJAVA

Med 19. in 27 avgustom 2013 smo v Društvu za trajnostni razvoj Terra Vera izvedlo mednarodno mladinsko izmenjavo na temo domačega kruha.

Izmenjava je bila sofinancirana iz programa Mladi v akciji, sodelovali pa so mladi med 18. in 30. letom iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Italije in Avstrije. Na izmenjavi smo primerjali simbolno mesto kruha z mladimi iz različnih – čeprav sosednjih – kultur, kruh pa nam je služil tudi kot iztočnica za razmišljanje o kakovosti prehrane v postindustrijski družbi. Pogovarjali smo se bomo o genetsko modificirani in monopolizirani industrijski prehrani v nasprotju s težnjami, ki so zavezane lokalni, ekološko pridelani hrani in ki krepijo lokalno ekonomijo. 

S projektom smo želeli ozavestiti vrednoto kruha; kruha, ki je ustvarjen brez umetnih dodatkov in sredstev za pospeševanje vzhajanja, ki je delo človeških rok in ne avtomatiziranih naprav; ki je rezultat pravične trgovine/ etičnega podjetništva in ne zasužnjevanja delovne sile iz ‚cenejših‘ držav. Opogumljali smo pripadnike lokalnih skupnosti (še posebej mlade, med katerimi so te veščine zamrle), da sami izdelajo svoj lastni kruh, in zanikati zmotno prepričanje, da je to naporno in zamudno opravilo. Tudi druge mlade smo želeli prepričati, da je priprava testa in peka kruha dejavnost, ki prebudi vsa naša čutila in v kateri lahko – z malo potrpežljivosti - uživamo, hkrati pa naredimo nekaj dobrega za naše zdravje in okolje. Brezposelne na manjših kmetijah smo spodbujali k tehtnemu razmisleku o možnosti, da bi peko kruha in peciva registrirali v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji in lokalni skupnosti ponudili domač kruh brez umetnih dodatkov.