Namen projekta je dvigniti dodano vrednost lokalnim proizvodom in storitvam, kar bo temeljilo na povezovanju in sodelovanju ponudnikov turističnih in gostinskih storitev, lokalnih pridelovalcev raške čebule in drugih pridelkov in izdelkov. Prispevek bomo dosegli skozi oblikovanje skupne blagovne znamke, razvojem nove prodajne poti, z animiranjem in strokovnim usposabljanjem lokalnega prebivalstva za pridelavo izdelkov oz. izdelavo izdelkov. Želimo spodbuditi prenos znanje na mlajše rodove, kupce pa osvestiti glede pomena uživanja v domačem okolju pridelane hrane.