O NAS


about-us.jpg

Društvo Terra Vera za trajnostni razvoj je kot pobudo zasnovala skupina mladih, socialno kritičnih ljudi v obdobju svetovne gospodarske krize. Čutimo potrebo po ustvarjanju novih priložnosti medsebojne solidarnosti, integracije, skrbi za okolje in etične ekonomije. Stremimo k spodbujanju razvoja človeškega potenciala na področju trajnostnega menedžmenta podeželskih območij, socialne vključenosti ranljivih skupin (zlasti beguncev, migrantov, Romov, nezaposlenih mladih, žensk s podeželja), kulturnih in etičnih manjšin ter ustvarjanju novih oblik sodelovanja in interesa med ljudmi in k prispevanju boljši kakovosti življenja v lokalnih skupnostih. Razvijamo inovativne programe na področju trajnostnega menedžmenta, neformalnega izobraževanja, socialne vključenosti, medijskega izobraževanja, rokodelstva in etičnega podjetništva.  Gojimo močan angažma do razvoja in spodbujanja pravične trgovine, odgovornega turizma in socialnega podjetništva. Hkrati kontinuirano čutimo pripadnost do raziskovanja, terenskega dela in širjenja ozaveščenosti. Skozi različne metode spodbujamo samoorganizacijo, uporabo lokalnih virov in razvoj trajnostnega menedžmenta. Smo akterji širjenja znanja na vseh nivojih, tako z vidika izraženih pobud malih predstavnikov lokalnih okolij pa vse tja do akademskih zagovornikov, kakor tudi od zastopnikov občinskih organov ter vse tja do socialnih podjetij.