od begunke do sosede: sooblikovanje multikulturnosti

1. junij - 25. oktober 2016

S projektom “Od begunke do sosede” smo ustvarili platformo za kritično refleksijo in ustvarjalno izražanje begunk in prosilk za azil. Naš poglavitni cilj je bil ponuditi priložnost ženskam, da aktivno sooblikujejo oz. samostojno oblikujejo svojo medijsko, javno in družbeno podobo ter v tem procesu razvijajo kompetence na področjih, ki so v največji meri izpostavljena manipulacijam medijev, oblikovalcev politik in posledično splošne javnosti. V okviru projekta smo izvedli sklop usposabljanj, skozi katera so udeleženke razvijale znanje in kompetence iz področij aktivne družbene vključenosti, ustvarjalnosti, pripovedovanja zgodb, kulturnega menedžmenta, produkcije video prispevkov ter izdelave e-gradiv (vsebinske in oblikovne zasnove spletne strani). Pri tem smo vseskozi poudarjali vlogo navezovanja stikov in povezovanja s kar najširšim krogom deležnikov ter ustvarjali okolje, ki je begunkam in prosilkam za azil omogočalo, da razvijejo raznolike družbene mreže in skoznje udejanijo svoj potencial ter odpirajo nove priložnosti za kvalitetno življenje. Na ta način je projekt pripomogel k boljšemu poznavanju begunk ter krepil begunsko integracijo, hkrati pa je med ostalimi državljani in ustanovami promoviral njihov kulturni doprinos, potencial in ustvarjalnost. S tovrstno dejavnostjo smo skupaj pripomogli k dejavnejšemu sodelovanju v družbi, kar med drugim krepi tudi enakopravnost med spoloma v ožjem družinskem krogu. Begunke so dobile priložnost, da svoja znanja, veščine, perspektive, zgodbe in dejanske resničnosti predstavijo javnosti na način, ki spodbuja (samo)refleksijo in empatijo. V tem procesu pa so postale dejavne članice novega družbenega okolja. Projekt torej promovira enake možnosti, spolno enakopravnost, poudarja pomen družbene vključenosti in medčloveške solidarnosti, predvsem pa stremi k odpravljanju družbene marginalizacije begunskih žensk, ki so v stereotipnih upodobitvah prepogosto predstavljene kot pasivne žrtve.

Projekt je sofinanciran iz programa 'Enakost žensk in moških' Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Več o projektu na: http://drustvoterravera.wixsite.com/odbegunkedososede

ŠOLSKI MULTIKULTIVATOR

1. april - 30. OKTOBER 2016

Med 1. aprilom in 30. septembrom 2016 gostujemo s projektom ŠOLSKI MULTIKULTIVATOR, s katerim želimo učence zadnje triade osnovnih šol in dijake srednjih šol skozi interaktivne delavnice ozavestititi o kulturnem doprinosu beguncev/ migrantov in njihovem pozitivnem vplivu na razvoj kulturne dediščine novega okolja. Projekt delno financira Urad RS za komuniciranje, izvajamo pa ga v Društvu za trajnostni razvoj Terra Vera iz Kostanjevice na Krki. S projektom gostujemo po osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji. Projekt izvajamo brezplačno, in sicer med 1. aprilom in 30. septembrom 2016.  

O PROJEKTU: 

Družbe z migracijami lahko veliko pridobijo, precej več, kot izgubijo. S svojim delovanjem na številnih področjih begunci, ko so enkrat uspešno vključeni, prispevajo na način, ki ni ne manjši ne večji kot prispevek sodržavljanov. Vplive priseljencev tematsko navezujemo na aktualno snov pri drugih šolskih predmetih (npr. Slovenski jezik in književnost, Zgodovina, Zemljepis, Biologija, Tuji jeziki, Matematika, Kemija, Etika in državljanska vzgoja ….). Učenci razvijajo socialne veščine, pravičnost in empatijo v povezavi s temami migrantstva in begunstva, predvsem skozi osebne zgodbe akterjev. S projektom spodbujamo kritično mišljenje, refleksijo in ozaveščenost.

Več informacij o projektu na: drustvo.terravera@gmail.com

šivajmo skupaj

delavnice ustvarjalne predelave tekstila

društvo terra vera, oražnova cesta 13, kostanjevica na krki, december 2015 - junij 2016

Z decembrom v Društvu Terra Vera (Oražnova 13, Kostanjevica na Krki) pričenjamo z rednimi mesečnimi delavnicami ustvarjalne predelave tekstila, ki se bodo imenovale Krpanka, potekale pa bodo vsak 1. ponedeljek v mesecu med 17. in 19. uro. Delavnice bo vodila mag. Ina Čebular,kostumografinja in šivilja. Delavnice so izziv za vse, ki vas zanima in privlači šivanje. Namenjene so tako začetnikom kot tudi tistim, ki šivati že znate. Izdelke boste lahko ustvarili iz svojega, prinešenega odpadnega blaga, ali pa ga zagotovimo mi. Če imate prenosni šivalni stroj, ga prinesite s seboj, če ga nimate, si ga boste lahko brezplačno sposodili. Mentorica Ina bo predstavila delo s šivalnim strojem, skozi leto pa bomo spoznavali ustvarjalne načine predelave tekstila, si sešili torbe, krpanke, blazine, predpasnike ali pa ustvarjalno izboljšali kakšen svoj kos oblačil .... 

Delavnice bodo potekale vsako 1. soboto v mesecu med decembrom 2015 in junijem 2016. 

Prijave sprejemamo na drustvo.terravera@gmail.com

12 steps of transition

izobraževalni seminar

PROGRAM ERASMUS +

Kostanjevica na krki, 12. - 20. oktober 2015

Zdi se, da skupnostim, družbam in sistemom, v katerih živimo in delujemo, element odpornosti (resilience) močno primanjkuje. Naša kolektivna imunost na gospodarsko krizo, nihanja na področju konvencionalnih energetskih virov in podnebne spremembe je izjemno pičla - tako v Sloveniji kot tudi drugod po svetu. Manjka učinkovite samo-organizacije, zmožnosti prilagoditve ter sposobnost zamišljanja in načrtovanja odpornih skupnosti (resilient communities), ki je predpogoj za njihovo kakovostno delovanje. 

Na mednarodnem seminarju, ki bo med 12. in 20. oktobrom potekal v Kostanjevici na Krki, bomo zapolnjevali vrzel na tem področju in spoznali metode Tranzicijskega gibanja. Sodelovalo bo 24 akterjev iz osmih evropskih držav (Portugalska, Španija, Italija, Grčija, Madžarska, Nemčija, VB, Slovenija). Aktivnosti seminarja se bodo odvijale po priloženem urniku. Projekt je sofinanciran s strani programa Erasmus +.

Tranzicijsko gibanje je pred približno desetimi leti v mestecu Totnes na jugu Anglije osnovala peščica povsem običajnih ljudi, ki jih je združilo spoznanje, da obstoječi družbeni sistem ni osnovan na samoobnovljivih virih, pač pa izčrpava okolje, prebivalstvo in - posledično - samega sebe. Kaj storiti, da ohranimo planet za prihodnje rodove in po svojih močeh prispevamo k drugačni, bolj vključujoči in pravični družbeni ureditvi? Če čakamo na vlade, da to opravijo namesto nas, bo najbrž prepozno. Če se dela lotimo kot posamezniki, bo naša moč bržkone premajhna. Če pa nam uspe ustvariti skupnost, ki deluje angažirano, ki prenaša trajnostne teorije v vsakdanjo prakso in vztrajno vpliva na odločevalce - potem smo morda dosegli dovolj, in ravno v pravem času. 

Od svojih začetkov je gibanje preraslo v globalno mrežo, ki navdihuje, podpira in izobražuje o ustanovitvi lokalnih skupnostnih pobud v tranzicijskem duhu. Potrjujejo ga številne lokalne pobude, povezane s pridelavo hrane, energetsko samozadostnostjo in uvajanjem alternativnih ekonomij. Skozi izkušnje je gibanje razvilo izjemno učinkovite metode in orodja za razvoj skupnosti, ki jih želimo predstaviti in poglobiti tudi na seminarju. 

Po svojih najboljših močeh želimo prispevati k temu, da se metode tranzicijskega gibanja kot primera izjemno kakovostne prakse prenesejo v lokalna okolja širom Slovenije ter vseh sodelujočih partnerskih organizacij. 

Predavanja in predstavitve bodo potekale v seminarski sobi Gostilne Kmečki hram, delavnice pa na ulicah, trgih in dvoriščih starega mestnega jedra Kostanjevice na Krki. 

Aktivnosti so odprte za vse, ki bi se jih želeli udeležiti. 

Kontaktna telefonska številka: 031 613 519 (Jana Milovanović)

Kontaktni e-naslov: drustvo.terravera@gmail.com

 

poletne igralnice v kostanjevici na krki

kostanjevica na krki, 3. - 7. avgust 2015

Med 3. in 7. avgustom bodo bližnjo okolico Kostanjevice na Krki, sence pod drevesnimi krošnjami, bregove potokov in obronke travnikov spet naselile poletne igralnice. K sodelovanju nam je zopet uspelo privabiti odlične mlade ustvarjalce z velikim smislom za delo z otroki, ki poleg profesionalnosti vključuje spontanost, sproščenost in smisel za improvizacijo. Igralnice bodo potekale od ponedeljka, 3. avgusta, do petka, 7. avgusta, vsak dan med 9. in 15. uro. Prijave sprejemamo na naslov drustvo.terravera@gmail.com, za vsa vprašanje in dodatne informacije pa sem na voljo tudi na telefonski številki 031 613 519 (Jana). Udeležba na delavnicah, ki so delno financirane s strani Občine Kostanjevica na Krki, bo tudi tokrat brezplačna za vse otroke. Glede malice bo na voljo vpisni list, da se bomo družine lahko izmenjale v prinašanju malice. 

Z etnologinjo in gozdno pedagoginjo Mirjam Golja se bomo učili prepoznavanja zdravilnih rastlin, izdelali zavetje v gozdu, igrali na naravne inštrumente, preizkušali se bomo v pripovedovanju najbolj čarobnih pravljic, se drsali po gozdnih toboganih, izdelovali hiške za škratke, izdelovali slike iz naravnih materialov in lovilce sanj za lepe sanje. Plezali bomo po drevesih in gradili plovila iz vejevja. Naučili se bomo zakuriti ogenj, na katerem bomo pekli koruzo, krompir in kruhke. Zjutraj se bomo zbrali ter se napotili raziskovati bližnji gozd, travnik, potok in skozi igro spoznavati vse njihove živalske, rastlinske in tudi pravljične prebivalce.

S pevko in poustvarjalko slovanskega ljudskega glasbenega izročila Matejo Gorjup bomo skozi gibalne igre, usmerjeno poslušanje, ples, muziciranje, druženje in petje odkrivali zvočne svetove in glasbo na sproščen način. Velik poudarek dela bo tudi na širšem odpiranju kreativnega polja, otroke bomo spodbujali k celostnemu dojemanju sveta in zdajšnjosti, za kar so pomembni odprti čuti. Prisluhnili bomo zvokom narave in odkrivali povezave med barvo, zvokom, vonjem in gibom. Zaslišali bomo, kaj vse nam poje, žubori, žlobudra, zveni, odmeva in se kotrlja.  

S slikarko Ano Kravanja bomo ustvarili lutke iz cvetja in gozdnega materiala. 

Z glasbenikom Samom Kutinom bomo izdelovali kamenofone (tolkala iz marmorja), balunofone (pihala iz plastičnih cevi), ektare (enostrunska brenkala), kazuje (pevska glasbila), klarinete iz slamic in še kaj. Ko bodo instrumenti pripravljeni, bomo preko delno vodene in proste improvizacije ustvarjali svoje zvoke in glasbo.

Na delavnicah bosta vseskozi v pomoč tudi prostovoljki EVS Francesca Zurru (Sardinija) in Ines Grilo (Portugalska), ki bosta s pesmicami in izštevankami v svojih jezikih poskrbeli za svetovljanski pridih delavnic ;)

Utrinki iz lanskih poletnih delavnic:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.807395799305360.1073741844.299572926754319&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.807952282583045.1073741845.299572926754319&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.808423749202565.1073741846.299572926754319&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.809035425808064.1073741847.299572926754319&type=3

Poletni pozdrav - se vidimo!!!

MALI FESTIVAL USKOŠKE POTI

ČRNEČA VAS ČREŠNJEVEC - OŠTRC - SV. MOHOR, NEDELJA, 19. JULIJA MED 10. IN 22. URO

Mali festival Uskoške poti vabi v doživetje uskoške kulturne dediščine med slovenskimi Gorjanci in hrvaškim Žumberkom.

Ste vedeli, da so na nekaterih območjih meje s Hrvaško še danes prisotne sledi uskoških selitev v 16. in 17. stoletju? Uskoška pot odkriva lepote obmejne pokrajine in nas seznanja z zanimivostmi selitvenih procesov. Mali festival Uskoške poti pa vabi, da pokrajino med Kostanjevico na Krki in Gorjanci/ Žumberkom izkusimo kot pester mozaik kultur, etnij in slastnih kulinaričnih posebnosti. 

V mednarodni zasedbi gostov iz Portugalske, Italije (Sardinije) in Turčije organiziramo Mali festival Uskoške poti. V krušni peči bomo pekli nizko pogačo Cop na lop, ki je v 16. stoletju pripotovala iz južnejših območij Balkana. Domačini in gostje iz Sardinije ter Turčije bodo obiskovalce povabili v igranje starih iger na prostem (npr. pastirskih). Pričarali bomo večer pripovedovanja uskoških zgodb, ki bo rezultat delavnice s pripovedovalko Špelo Frlic. 


Dogajanje bo potekalo v okviru mednarodne mladinske izmenjave programa Erasmus+. V okviru izmenjave se bo med 13. in 21. julijem zvrstila množica aktivnosti, predstavitev dobrih praks, predavateljev in delavnic, ki bodo odprte tudi za širšo javnost. 

Program Malega festivala Uskoške poti:

10:00 - 13:00 Pohod po Uskoški poti (z začetkom pri stolpu v Črneči vasi)

13:00 - 15:00 Stare igre na prostem in skupnostni piknik 

15:00 - 17:00 Peka pogače 'Cop na lop' v krušni peči (Zidanica na Črneškem vrhu)

17:00 - 19:00 Stare igre na prostem (Črneča vas)

20:30 - 22:00 Večer uskoških zgodb (pred cerkvijo Sv. Mohorja)

USKOŠKA POT BO (ZA)ŽIVELA!

MEDNARODNA MLADINSKA IZMENJAVA ‘OFF THE BEATEN PATH'

13. - 21. julij 2015

Kako združiti kulturno dediščino, odgovorni turizem, neformalno učenje in angažma mladih, hkrati pa vnesti življenje, zabavo in slastne grižljaje v opustele obmejne vasi?

V 16. in 17. stoletju so območje Vojne krajine naselili priseljenci iz južnejših območij Balkana. V širokem pasu Gorjancev/ Žumberka so ustvarili pester mozaik kultur, etničnih pripadnosti, verstev in jezikovnih posebnosti. Kulturno dediščino tega območja so na Občini Kostanjevica na Krki pred nekaj leti obeležili z vzpostavitvijo krožne Uskoške poti (v okviru programa LEADER), ki povezuje Črnečo vas, Črešnjevec in Oštrc. V letošnjem juliju pohodna pot dobiva promocijsko nadgradnjo in poglobitev vsebine. V Društvu za trajnostni razvoj Terra Vera namreč organiziramo mednarodno mladinsko izmenjavo s tridesetimi udeleženci iz Turčije, Portugalske, Sardinije (It) in Slovenije, ki bo posvečena neformalnemu učenju, oživitvi vasi, promociji odgovornega turizma ter usposabljanju ‘doživljajskih’ vodnikov po naravni in kulturni krajini. Izmenjava je financirana s strani programa Erasmus+. V okviru projekta se bo zvrstila množica aktivnosti, predstavitev dobrih praks, predavateljev in delavnic, ki bodo odprte tudi za širšo javnost. Tako bo kulturna antropologinja doc. dr. Alenka Bartulović v uvodnih predavanjih predstavila Lik ‘Turka’ v slovenski folklori, Dediščino v medkulturnem kontekstu in Položaj žensk na podeželju. Z lokalno vodičko Aljo Pincolič se bomo učili doživljanja prostora in učinkovitega podajanja doživetij, Joana Alves (Pt) pa bo predstavila portugalsko izkušnjo lokalnega vodiča.Pravljičarka Špela Frlic bo vodila Delavnico pripovedovanja, saj se prav t.i. ‘zgodbarjenje’, ta 40.000 let star medij, v zadnjem času znova prepoznava kot najučinkovitejše orodje pri razvoju in trženju turističnih destinacij in produktov, ki obiskovalcem nudi poglobljeno čustveno izkušnjo. Udeleženci iz tujine bodo domačinom predstavili tudi stare igre na prostem iz Antalije (Tu), Sardinije (It) in Portugalske, v zameno pa se bodo naučili kozo zbit in kamenčkanje ; z uporabo raznolikih izraznih sredstev bomo namreč zagotovili, da bodo gostje in domačini lahko vzpostavili medkulturni dialog navkljub morebitnim jezikovnim preprekam. V delavnice bomo vključili tudi glasbo, skupaj s domačini pekli nizko pogačoCop na lop in odkrivali bogato zgodovinsko, kulturno in naravno dediščino območja. Beležili bomo utrip življenja v odročnih vaseh, posneli serijo intervjujev z obmejnimi prebivalci in jih vključili v spletno stran, ki jo bomo sami oblikovali v izključno promocijo Uskoške poti, s ciljem povezovanja ponudnikov in ustvarjanja doživetij ob poti. Med gosti bo tudi Iva Gruden, avtorica in izvajalka kulinaričnih sprehodov LJUBLJANANJAM, v katerem svojo veliko strast do kulinarike, pravične trgovine in odgovornega turizma združuje z veščinami trženja in promocije lokalnih kulinaričnih mojstrov. Portugalski udeleženec Goncalo Hall pa bo skozi delavnico 10 korakov uspešne podjetniške promocije mlade opogumil, da pridobljena znanja nadgradijo v podjetniško priložnost. 

EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg

Za podrobnejše informacije in program pišite na: drustvo.terravera@gmail.com

julijski pinik na dvorišču

zelemenjava, izmenjava oblačil, delavnica predelave rabljenih kavbojk, prigrizkovalnica, otroška igralnica

4. julij med 10. in 13. uro, dvorišče lamutovega likovnega salona, kostanjevica na krki

 

SESTAVINE PIKNIKA BODO TOKRAT NASLEDNJE:

ZELEMENJAVA

Na Zelemenjavi bomo izmenjevali semena, sadike, pridelke, recepte, izkušnje in navdihe z domačega vrta. Cilj ZELEMENJAVE je, da na solidaren in zabaven način poveže vse navdušence dobrot in lepot z domačega vrta ter to navdušenje raztrosi tudi med ostale sovaščane in someščane. ZELEMENJAVA vas vabi brez izjeme: vrtnarske guruje in popolne začetnike, mlade in stare, take z enim samim lončkom na balkonu kot tiste s kilometrsko njivo. Pridite s polnimi žepi dobre volje, razveselili pa se bomo tudi vsake slaščice iz domače pečice.

&

IZMENJAVA OBLAČIL

odlična priložnost, da zamenjate oblačila (tudi otroška), obutev, modne dodatke ..., ki jih ne nosite več, obenem pa obogatite garderobo s kakšnim novim-starim oblačilom.

&

DELAVNICA PREDELAVE RABLJENIH KAVBOJK 

Izdelajmo si predpasnik iz jeansa! (Z Ino Čebular, Institut za svobodo oblačenja Brestanica)

&

PRIGRIZKOVALNICA

Prinesite domače dobrote in jih menjajte, delite, pojejte. 

&

OTROŠKA IGRALNICA

Ustvarjamo z naravnimi materiali. Primerno za starost od 3. do 12. leta.

Permakulturna delavnica: gibanica na mojem vrtu

10. JUNIJ OB 17. URI, KOSTANJEVICA NA KRKI 

Z Alešem Šekoranjo se bomo učili, kako pripraviti vrt brez prekopavanja, s plastmi organskih snovi, ki jih nalagamo na dano površino. Karton, seno, kompost, volno in travo bomo zlagali v strukturo gibanice oz. lazanje. Bistvo je v plasteh :). Vabljeni na vrt za hišo na Grajski cesti 8, Kostanjevica na Krki!

knjižnična klepetanja

Conversas/chiacchierare

vsak četrtek med majem in novembrom 2015, ob 18.15, kostanjeviška knjižnica (izpostava valvasorjeve knjižnice krško)

Ob četrtkih popoldne se v kostanjeviški knjižnici dogaja mnogo več kot le izposoja knjig. Po šesti, ko zaprejo vrata za izposojo, se nam obetajo zanimiva druženja. Vsak četrtek bomo klepetali s prostovoljkama Ines (Portugalska) in Francesco (Sardinija), ki pod okriljem programa Erasmus plus gostujeta v Kostanjevici na Krki. Ines in Francesca nas bosta skozi druženje seznanjali z novimi obzorji, navadami, zanimivostmi, kulturo, kulinariko, vsakdanom, hkrati pa se bomo naučili osnov njihovega jezika. En četrtek po portugalsko, drug četrtek po italijansko/ sardinsko. (A. Žugič Jakovina)

BEM-VINDO! BENVENUTO!

1403590191325.png

piknik na dvorišču

zelemenjava, izmenjava oblačil, začasna restavracija, otroške igralnice in delavnice portugalske in sardinske kuhinje

sobota, 16. maj, med 10. in 13. uro, dvorišče pred lamutovim likovnim salonom, kostanjevica na krki

 

SESTAVINE PIKNIKA BODO NASLEDNJE:

ZELEMENJAVA

Na vseslovenski akciji Zelemenjave bomo izmenjevali semena, sadike, pridelke, recepte, izkušnje in navdihe z domačega vrta. Cilj ZELEMENJAVE je, da na solidaren in zabaven način poveže vse navdušence dobrot in lepot z domačega vrta ter to navdušenje raztrosi tudi med ostale sovaščane in someščane. ZELEMENJAVA vas vabi brez izjeme: vrtnarske guruje in popolne začetnike, mlade in stare, take z enim samim lončkom na balkonu kot tiste s kilometrsko njivo. Pridite s polnimi žepi dobre volje, razveselili pa se bomo tudi vsake slaščice iz domače pečice.

 

IZMENJAVA OBLAČIL

Odlična priložnost, da zamenjate oblačila (tudi otroška), obutev, modne dodatke ..., ki jih ne nosite več, obenem pa obogatite garderobo s kakšnim novim-starim oblačilom.

 

 

 

 

 

ZAČASNA RESTAVRACIJA

16. maj je mednarodni dan začasnih (POP UP) restavracij. Danes so, jutri jih ni. V zabavni kulinarični dogodivščini se bodo predstavili mojstri lokalnih okusov. Pridružite se jim in za en dan postanite restavracija, kar vam omogoča svetovni dan začasnih restavracij: http://www.restaurantday.org! Prinesite domače dobrote in jih menjajte, delite, pojejte. 

 

 

 

OTROŠKA IGRALNICA

Ustvarjamo z naravnimi materiali. Primerno za starost od 3. do 12. leta.

 

 

 

 

 

 

 

DELAVNICA PORTUGALSKE IN SARDINSKE KUHINJE

Po popoldanski siesti, med 17. in 19. uro, pa se selimo na vrt Gostilne Kmečki hram, kjer se bomo na delavnici portugalske in sardinske kuhinje potopili v okuse mediterana. Kuhali bomo z INES GRILO (Pt) in FRANCESCO ZURRU (It), ki v okviru Evropske prostovoljne službe delujeta v Društvu Terra Vera. 

Kotizacija za delavnico: namesto denarnega prispevka bomo veseli kuhinjskih pripomočkov, ki jih ne potrebujete več (skodelice, modeli za kolače, emo posode s pikami, prt, pribor ....)

Montessori Krško - dan odprtih vrat

sobota, 9. maj, med 10. in 12. uro

studio revital, kolodvorska 2 (nad tržnico), krško

Vabimo Vas na dan odprtih vrat Montessori uric, ki bo v soboto, 9. maja ob 10. uri v Studiu Revital nad tržnico v Krškem, Kolodvorska 2. 
To bo odlična priložnost, da se seznanite z osnovami Montessori pedagogike, dobite vpogled v okolje in materiale ter vidite otroke pri delu.

1403590191325.png

Pohod po Uskoški poti

nedelja, 3. maj ob 10. uri, cerkev svetega mohorja

V okviru festivala Posavskega festivala tematskih poti in globalne pobude Jane's walk http://janeswalk.org/ Vas vabimo na pohod po Uskoški poti. Dobimo se v nedeljo, 3. maja, ob 10. uri pri cerkvi Sv. Mohorja blizu Črneče vasi. Pohod/ sprehod bo priložnost za odkrivanje zanimivega etnično-zgodovinskega mozaika obmejne krajine in navezovanje stika z lokalnimi prebivalci, spotoma bomo lahko nabrali nekaj bezga za čaj in spontano degustirali lanski cviček. 
Predvideno trajanje pohoda = približno 2-3 ure, odvisno od postankov :)
Info na: 031 613 519 (Jana) in drustvo.terravera@gmail.com
Štartnine ni, organizirane malice tudi ne, a ponavadi se na poti vselej znajde kakšen prigrizek izpod rok gostoljubnih domačinov.
Pot je lahka in primerna tudi za majhne otroke, pse, mačke, kanarčke, dedke in babice ..

delavnica peke kruha s klemnom koširjem

nedelja, 15. april med 10. in 15. uro, zidanica na malih vodenicah

KLEMEN KOŠIR je pisatelj kuharskih knjig, strasten okuševalec, amaterski kuhar in terenski delavec. Uči se od ljudi, ki z rokami pridelujejo hrano. Je tudi avtor knjige KRUH MOJ VSAKDANJI, v kateri v glavni vlogi nastopa počasi zorjeno testo. V knjigi, ki je mojstrovina tudi v oblikovnem smislu, se srečamo z zgodbami aromatičnega rženega hleba s kefirjevim nastavkom, kmečkega hlebca gorjana, brezglutenskega kruha iz čičerikine moke, pirinega kruha s sončničnimi semeni, dišečega ajdovskega hlebčka, najlepših hrustljavih štručk z grobo soljo in zrnci kumine, zavitih prest stare nemške šole ... Delavnica peke kruha bo slastna dogodivščina, ki bo vključevala vsa čutila in porajala nova (spo)znanja o pripravi, hkrati pa bo priložnost za izmenjavo lokalnih dediščin kruha. Potekala bo v prijetnem okolju Malih Vodenic nad Kostanjevico na Krki. V zidanici z razgledom in krušno pečjo. 

Klemnov blog: http://naturscek.si/

Obvezne prijave na drustvo.terravera@gmail.com in 031 613 519, kjer prejmete tudi vse informacije o delavnici. 

Prispevek za udeležbo: 5 eur

Klemen bo prinesel s sabo tudi nekaj izvodov knjige KRUH MOJ VSAKDANJI, ki bo naprodaj po 42 EUR. 

Ob 10. uri se dobimo pri cerkvi na Malih Vodenicah nad Kostanjevico na Krki in se skupaj odpravimo proti bližnji zidanici, kjer bo med 10. in 15. uro potekala delavnica.

DSC_1934.JPG

ali kostanjevica potrebuje otroško igrišče?

četrtek, 9. maj ob 18. uri, gostilna kmečki hram, kostanjevica na krki

Skupaj bomo pretehtali želje, potrebe, voljo, možnosti, ovire in priložnosti za uresničitev zamisli o otroškem igrišču v Kostanjevici na Krki.

Pridite v čim večjem številu in razširite novico o dogodku vsem, ki bi jih morda zanimala. Več glav več ve, s sodelovanjem in samo-organizacijo pa lahko dosežemo marsikaj.

TRANZICIJSKA GIBANJA, PROSTORI SODELOVANJA IN ODPORNE SKUPNOSTI

PREDAVANJE JANE MILOVANOVIĆ

PETEK, 13. MAREC OB 18. URI, SEJNA SOBA GOSTILNE KMEČKI HRAM, KOSTANJEVICA NA KRKI

 

Kaj je tranzicijsko gibanje in kako nastane? Na začetku je peščica ljudi, ki se odločijo, da bodo namesto vsiljenim potrošniškim željam zadostili svojim resničnim potrebam - po medsebojnem povezovanju, druženju, osmišljevanju časa, možnosti soodločanja in sonaravnem bivanju. Da bodo njihova življenja manj odvisna od fosilnih goriv in sodobne potrošniške družbe, ki jo le-ta poganjajo. Skozi lokalne, ustvarjalne in praktične procese iščejo alternativne rešitve za povsem vsakdanjo rabo. Razvijajo skupnosti, ki so bolj odporne na gospodarsko krizo in klimatske spremembe. 

Tranzicijska gibanja vznikajo po vsem svetu, širijo se hitreje od aktualnih ošpic. Ker že je skrajni čas, da tudi Kostanjevici na Krki povečamo lokalno odpornost, te vabim na seansko navdiha - predavanje o tranzicijskem gibanju, odpornih skupnostih, prostorih sodelovanja in učinkoviti samoorganizaciji. Ogledali si bomo tudi dokumentarni film In transition 2.0 s hrvaškimi podnapisi.


vsaka gredica šteje

(UTRINKI IZ PROJEKTOV URBANEGA VRTNARJENJA, KI TUDI VAS LAHKO NAVDIHNEJO)

predavanje nataše bučar draksler, krajinske arhitektke in vodje številnih projektov na temo urbanega vrtnarjenja

Četrtek, 26. februar ob 18. uri, Gostilna Kmečki Hram, Kostanjevica na Krki

Rastline, njihova pridelava, degustiranje ali enostavno druženje z njimi, so magnet....

Delo na zemlji je priznana metoda za prizemljitev, sprostitev in poligon za ustvarjalnost. Hitri učinki potešijo še tako nestrpnega sodobnega človeka. Lastni pridelki nam dajo prav posebno moč in zato še bolj teknejo. Na vrtovih in njivah si ustvarimo družbo sorodno mislečih. 

Urbano vrtnarjenje je novejši pojem, ki pa poudarja, da je poleg konvencionalnega kmetovanja na veliko še veliko poti do samooskrbe na drobno. Dobro je, če se zavedamo, da je tudi naš lonček z zelišči ali par gredic na vrtu pomemben. S tem ohranjamo stik z naravo, dajemo sami sebi moč vodenja in organiziranja svojega življenja. 

Na predavanju boste spoznali tudi Vrtne karte, odličen pripomoček za razumevanje kolobarjenja in drugih naravnih načinov za ekološko pridelavo.

PRILOŽNOSTI JUPITROVEGA LETA 2015:)

V letošnjem letu (2015) je Terra Vera mednarodni partner v naboru zelo zanimivih, navdihujočih in sploh Top projektov mladinskih izmenjav in usposabljanj pod okriljem programa Erasmus +. Junija se od Grkov učimo, kaj imajo skupnega hrana, upor in solidarnost (le kdo se v tem trenutku ne želi uvoziti v Grčijo, na nekaj stopinj celzija in en politični obrat razlike?). Julija surfamo na Portugalskem. Avgusta v Romuniji spoznavamo rokodelce in socialna podjetja. Septembra se na Sardiniji prepuščamo gastronomskim užitkom in se v istem mesecu vračamo v Grčijo, tokrat po lekcije o etični ekonomiji in mrežah sodelovanja. Po en udeleženec na vsako skupino nima starostne omejitve, torej vabljeni tudi vseživljenjsko učeči se. Želiš biti del odprave in z njo izkušnje, ki bo osmislila tvoj svet, ga pisano obarvala in postavila na glavo? In kar je najboljše, udeležba je brezplačna. Več informacij spodaj. Dodatna vprašanja in prijave sprejemamo na drustvo.terravera@gmail.com :

 

FOOD NOT JUST TO EXIST, BUT TO RESIST

GRČIJA, MESSINIA

24 udeležencev iz 12 držav bo primerjalo dobre prakse lokalne preskrbe s hrano iz lastnih lokalnih okolij. Spoznavali bomo pomen pravične trgovine, solidarnostnih mrež in povezav med ponudniki. Razvijali bomo tehnike za promocijo lokalne samooskrbe s hrano med mladimi in moč njihovega angažmaja na tej sceni. Moč odgovornih mladih potrošnikov in podporno okolje za mlade ponudnike. Primerno za tiste, ki želijo skozi hrano razvijati lokalne skupnosti, za vse pobudnike, urbane vrtičkarje, mladinske delavce, odgovorne kuharje, promotorje lokalne hrane, pravične trgovce … Zagotovljeno obilo navdiha, pa tudi tehnik, nasvetov in povezav za nadaljna sodelovanja. 

Kdaj? Junij 2015

Kdo? Zainteresirani kandidati brez starostne omejitve

Koliko? 2 udeleženca iz Slovenije

Cena? Hrano, prenočišče in sodelovanje v programu financira program Erasmus plus, ki krije tudi 275 EUR potnih stroškov. 

WAVE 2: SURFAJMO ZA OKOLJE, TRAJNOSTNI RAZVOJ IN ZDRAVJE

PORTUGALSKA, AVEIRO (OBALA ATLANTIKA)

30 mladih iz 6 držav EU. Živeli bomo v hiškah na plaži ob Atlantiku, obravnavali teme zdravega načina življenja, ohranjanja okolja, reciklaže in ponovne uporabe. Ob tem pa surfali, spoznavali nove prijatelje in različne kulture.  

Kdaj? Druga polovica julija 2015

DSC_9701.JPG

Kdo? Mladi med 18 in 30 letom starosti (+ vodja skupine, ki nima starostne omejitve)

Koliko? 5 udeležencev iz Slovenije

Cena? Hrano, prenočišče in sodelovanje v programu financira program Erasmus plus, ki krije tudi 270 EUR potnih stroškov. 

ROKODELCI IN NJIHOVa DEDIŠČINA

ROMUNIJA (TRANSILVANIJA)

Raziskovali bomo rokodelsko dediščino in rokodelske poklice v Transilvaniji. Oganizirali bomo delavnice, učne obiske rokodelcev v Branu in Brasovu, flashmobe, obiskali bomo tudi mestne oblasti. Učenje bo potekalo v mnogih različnih kontekstih, učili se bomo skozi izkušnjo in v mednarodnih skupinah. 

Kdaj? Avgust - September 2015

Kdo? Mladi med 18 in 30 letom starosti (+ vodja skupine, ki nima starostne omejitve)

Koliko? 7 udeležencev iz Slovenije

Cena? Hrano, prenočišče in sodelovanje v programu financira program Erasmus plus, ki krije tudi 170 EUR potnih stroškov. 

EUROCHEF

SARDINIJA, CAGLIARI

1426658_661294463915495_1745450782_n.jpg

Obvezno za vse, ki imate radi okuse, hrano in kuhanje! Spoznavali bomo pomen hrane v razumevanju kulturnih raznolikosti. Predstavitvi Sardinije skozi njeno gastronomsko zgodovino bodo sledile kulinarične predstavitve ostalih držav. Namesto power pointa bodo tokrat prišle v poštev kuhalnice in skrivnostne začimbe iz domačih logov, ki jih bomo odnesli s seboj v zameno za nove kulinarične razvrate. Ena izmed bolj užitkarskih izmenjav na tržišču ;)

Kdaj? September 2015

Kdo? Mladi med 18 in 30 letom starosti (+ vodja skupine, ki nima starostne omejitve)

Koliko? 8 udeležencev iz Slovenije

Cena? Hrano, prenočišče in sodelovanje v programu financira program Erasmus plus, ki krije tudi 170 EUR potnih stroškov. 

SHARING IS CARING

GRČIJA, KALAMATA

Razvijali bomo pobude za pravičnejo družbeno ureditev in spoznavali tehnike za samoorganiziranje, medsebojno izmenjavo, aktivno udeležbo, sodelovanje in solidarnost. Poudarek bo na vključevanju mladih v ‘dobre’ ekonomije - ekonomije etičnega sodelovanja in medsebojne izmenjave. Odlična priložnost za mreženje in vzpostavljanje nadaljnih partnerskih sodlovanj. Še posebej primerno za pobudnike na področju pravične trgovine, solidarnostnih ekonomij, medsebojnih izmenjav ter aktivne v nevladnih organizacijah. 

Kdaj? September 2015

Kdo? Zainteresirani kandidati brez starostne omejitve

Koliko? ? udeležencev iz Slovenije

Cena? Hrano, prenočišče in sodelovanje v programu financira program Erasmus plus, ki krije tudi 275 EUR potnih stroškov. 

PRGIŠČE KAKAVA - (NE)PRAVIČNA TRGOVINA S ČOKOLADO

SODELUJEMO V TEDNU GLOBALNEGA UČENJA, 15. - 23. november

V Društvu Terra Vera smo se aktivno vključili v teden globalnega učenja. Osrednja tema Tedna globalnega učenja 2014 je prehranska varnost, ki se osredotoča na različne globalne vidike dostopa do hrane in pomena kakovostne hrane. V sodelovanju s kostanjeviško OŠ Jožeta Gorjupa smo pripravili interaktivno predavanje in delavnico za učence 8. razredov z naslovom 'Naj dvigne roko tisti, ki ima rad čokolado'. V četrtek, 20. novembra, bomo predstavili grenko kulturno zgodovino te sladke dobrote, njeno navezavo na kolonializem, suženjstvo in izkoriščanje otrok. Pa tudi pobude in plodove pravične trgovine, ki si dejavno prizadeva za kakovostno življenje in pravično plačilo pridelovalcev kakava ter gojenje kakava brez škodljivih posledic za okolje in zdravje (ekološko, trajnostno kmetijstvo). Med učence bomo razdelili čokoladne tablice iz pravične trgovine 3 muhe. 

SOBOTNE MONTESSORI URICE V KRŠKEM - ZBIRAMO PRIJAVE!

VSAKO SOBOTO MED 8. NOVEMBROM IN 30. MAJEM, STUDIO REVITAL, KOLODVORSKA 2 (NAD TRŽNICO), KRŠKO

Želite, da vaš otrok (2,5-6 let) dobi izkušnjo samostojnosti, osredotočenosti, harmonije, učenja na napakah in spoznavanja z vsemi čutili? Vabimo otroke, da se nam pridružijo na MONTESSORI URICAH. Vaši otroci se bodo spoznali z materiali, načinom dela in Montessori pedagoginjo Tamaro Gale. Dobimo se v studiu Revital, Kolodvorska 2 (nad tržnico), Krško. Urice trajajo 90 minut, potekajo pa bodo v dveh terminih: prvem (9:00 - 10:30) in drugem (11:00 - 12:30). V drugi skupini je še nekaj prostih mest, zato vabljeni k vpisu. Več info na drustvo.terravera@gmail.com in 031 613 519 (Jana)

SOBOTNE MONTESSORI URICE - PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE (2,5 - 6 LET) 

S programom, ki ga vodi Montessori pedagoginja Tamara Gale, otroci v starosti 2,5 do 6 let pridobivajo celostne učne izkušnje. To omogoča skrbno pripravljeno okolje - igralnica, v kateri otroci pridejo v stik z materiali iz področij vsakdanjega življenja, matematike, jezika, biologije, geografije, zgodovine in umetnosti. 

Kdaj? Montessori urice potekajo 1x tedensko po 90 minut, vsako soboto med 9:00 in 10:30 (prva skupina)  in 11:00 - 12:30 (druga skupina). V drugi skupini je še nekaj prostih mest, zato vabljeni k prijavi! 

Kje? V studiu Revital (nad tržnico), Kolodvorska 2, Krško

Cena: 33 eur/ mesec (program poteka med 25. oktobrom 2014 in 30. majem 2015, priključite pa se lahko kadarkoli)

Prijava: po izrazu interesa vam bomo posredovali prijavnico.

Program je namenjen otrokom, vključuje tudi pa tudi srečanje za starše. Datum izobraževanja za starše bomo objavili naknadno. 

KDO JE BILA MARIA MONTESSORI? 

Maria Montessori (1870-1952) je bila prva ženska zdravnica v Italiji, bila je tudi pedagoginja, filozofinja in antropologinja, trikratna nominiranka za Nobelovo nagrado. V Rimu je kot psihiatrinja delala z otroki s posebnimi potrebami. Ko je postala ravnateljica šole, je otroke s posebnimi potrebami naučila uporabljati prostor v učne namene. Njena prizadevanja pri delu z otroki so postala temelj današnje montessori pedagogike.

O MONTESSORI PEDAGOGIKI 

Vsak otrok prihaja na svet z njemu lastno naravo in sposobnostmi. Njegov razvoj v prvih letih se osredotoča na učenje samostojnosti. Odgovarjajoče vzgojno okolje podpira to naravno težnjo otroka in mu omogoča, da bo postajal sposoben in zato samozavesten. Montessori pristop do otroka je celosten: razvija njegov telesni, čustveni, socialni, kognitivni in duhovni razvoj. 

V obdobju do šestega leta starosti otrok nezavedno srka iz okolja in če je okolje pripravljeno tako, da lahko s pomočjo čutov in gibanja spoznava okolje, mu s tem omogočimo razvoj njegovih neskončnih potencialov. Maria Montessori je dajala velik pomen pripravljenemu okolju in občutljivim obdobjem. Materiale je razdelila na več delov: vsakdanje življenje, zaznavanje, matematiko, jezik, naravoslovje, družboslovje, umetnost... V pripravljenem okolju je vsaka stvar na svojem mestu, kamor jo otrok po končanem delu tudi vrne. Zagovarjala je dejstvo, da s pomočjo srkajočega uma v občutljivem obdobju otrok razvije določene spretnosti in sposobnosti, ki jih na tako lahkoten način in v takšni meri ne bo mogel kasneje, zato je razvila materiale, ki otroku na veččuten način omogočijo osvajanje določenih spretnosti in sposobnosti. Vaje iz vsakdanjega življenja razvijajo koordinacijo, koncentracijo, pomnjenje, fino motoriko, jezik in so dobra posredna priprava na branje in pisanje. Maria Montessori je opazila, da je otrok te starosti v občutljivem obdobju za jezik, tako govorno kot pisno. Okolje za otroka v tem obdobju je bogato tako v priložnosti za govorjeno besedo (poslušanje zgodb, rim, pesmi, pogovori z drugimi), kakor z uvajanjem v opismenjevanje. Otroci se s peščenimi črkami in premično abecedo uvedejo v prepoznavanje črk in začetno pisanje in postopoma tudi v branje. Števila so zelo mikavna za otroke. Vedeti koliko ali kakšno število, to zagotavlja drugo dimenzijo razumevanja sveta. Montessori materiali na področju matematike pomagajo otrokom razumeti matematične koncepte. Otroci z rokovanjem konkretnih materialov gradijo trdne temelje za matematične principe, razvijajo spretnosti in sposobnosti za reševanje težav, ki jih bodo potrebovali na področju matematike

MONTESSORI URICE V KRŠKEM (UVODNO SREČANJE)

SOBOTA, 18. OKTOBER OB 16. URI, MLADINSKI CENTER KRŠKO (SEMINARSKA SOBA), KRŠKO

Vabimo Vas na uvodno srečanje za starše, na katerem bomo predstavili pedagogiko Montessori in bližajoči se program ‘sobotnih Montessori uric’, ki bo namenjen otrokom od 2,5 do 6 let starosti. Uvodno srečanje bo v soboto, 18. oktobra, ob 16. uri v seminarski sobi MC Krško.

Program bo sicer potekal od konca oktobra 2014 do maja 2015, vsako soboto med 10.00 in 11.30. 
Sobotne urice so namenjene otrokom, ki bi se želeli spoznati in delati z montessori razvojnimi materiali v montessori okolju, hkrati pa se bodo urili v socialnih stikih z vrstniki.
Program bo vodila Tamara Gale, diplomirana Montessori pedagoginja 3-6.

Za več informacij pokličite 031 613 519 (Jana) ali pišite na drustvo.terravera@gmail.com.

PREHRANA OTROK OD PRED-MODERNIH DRUŽB DO POTROŠNIŠKEGA KAPITALizma

predavanje mojce vozel

PETEK, 19. SEPTEMBER OB 19. URI, ČAJARNA STARI MOST, NOVO MESTO

Smo edina družba v zgodovini človeka, ki jo prežema strah pred maščobami. Ste vedeli, da so naravne maščobe enako pomembne kot voda in nimajo ničesar opraviti s sodobno epidemijo debelosti in srčno-žilnih bolezni? Kljub vsej prehranski znanosti kot družba še nikoli nismo bili tako nevedni. Ne razumemo, kar so razumele vse dobro prehranjene pred-industrijske družbe: da žita niso nujno najbolj zdrava hrana, da je s hrano mogoče preprečiti degenerativne civilizacijske bolezni in da industrija hrane ne more narediti zdrave in varne. Vrniti se moramo stoletje v preteklost, da bi razumeli in rešili sodobne zmote o prehrani.

Ob predavanju bomo člani Društva Terra Vera pripravili okusno in hranljivo zakusko po receptih iz Mojčine spletne strani http://www.medinmleko.si/


Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku, saj bo del mednarodne mladinske izmenjave 'Misli izven okvirjev - Misli trajnostno', ki med 15. in 22. septembrom gostuje v Novem mestu, med 23. in 26. septembrom pa v Kostanjevici na Krki. Po predavanju bo Mojca na voljo za vprašanja in diskusijo - v obeh jezikih ;) 

Predavanje je brezplačno. Prisrčno vabljeni!

TRANZICIJSKA ČAJANKA

ČETRTEK, 18. SEPTEMBER 2015, čajarna stari most, novo mesto

Povezovanje in krepitev odnosov v skupnosti? Lokalne valute? Prehrambena samooskrba? Alternativni viri energije? Vabimo vas, da se v četrtek, 18. 9. med 16. in 18. uro podružite in pokramljate s pobudniki iz slovitega britanskega mesteca Totnes in spoznate tranzicijsko gibanje iz prve roke. V Novem mestu gostujejo v okviru mednarodne izmenjave 'Misli izven okvirjev - Misli trajnostno' (financirane s strani programa Erasmus +) in vredno jih je spoznati. Vabljeni!

THINK OUTSIDE THE BOX - THINK SUSTAINABLE/ MISLI IZVEN OKVIRJEV - MISLI TRAJNOSTNO

MEDNARODNA MLADINSKA IZMENJAVA, 15. - 26. SEPTEMBER, NOVO MESTO - KOSTANJEVICA NA KRKI

Med 15. in 26. septembrom bo v Novem mestu in Kostanjevici na Krki potekala mednarodna mladinska izmenjava z naslovom ‘Misli izven okvirjev - Misli trajnostno’, na kateri bo sodelovalo 40 mladih iz 8 držav (Portugalske, Italije, Madžarske, Romunije, Ukrajine, Turčije, Velike Britanije in Slovenije). Tema izmenjave bo vloga mladih v trajnostnem razvoju, dogajanje pa bo zelo razgibano. Kostanjeviške trge in dvorišča bomo spremenili v popoldanska prizorišča poučnega in živahnega dogajanja: predavanj na temo lokalne samooskrbe, trajnostnega razvoja, tranzicijskih gibanj in alternativnih ekonomij; projekcij dokumentarnih filmov, glasbenih nastopov, uličnega gledališča in odprtih kulinaričnih-piknik delavnic. 

Več kot očitno je, da ima neoliberalni ekonomski model pogubne dolgoročne posledice, ki jih že občutimo na globalni ravni. Ena izmed najbolj učinkovitih alternativ temu uničujočemu toku je tranzicijsko gibanje, ki ga je skupina pobudnikov zagnala leta 2006 v britanskem mestecu Totnes in je povezano s pridelavo hrane, energetsko samozadostnostjo in blagovno menjavo oz. uvedbo lokalnih valut. Medtem, ko gibanje v kraju nastanka vključuje polovico (ok. 3000) prebivalcev, se v obliki Tranzicijske mreže širi po vsem svetu, navdihuje, podpira in izobražuje o ustanovitvi lokalnih skupnostnih pobud v tranzicijskem duhu. Vanjo je vključenih okoli 1400 mest, mestnih četrti in drugih civilnih pobud v več kot 40 državah. Z majhnimi koraki, a vztrajno si utira pot v politične strategije razvoja. Gibanje omogoča ljudem, da se povezujejo, združujejo in dobivajo moč, da oblikujejo državno politiko.    

Skrajni čas je že, da pojmu tranzicije spremenimo predznak, da se povežemo, združimo in postanemo pobudniki - v naših kuhinjah, na dvoriščih in vrtovih, na ulicah in trgih. Za dvanajst septembrskih dni bomo Kostanjevico na Krki spremenili v tranzicijsko mesto, s pomočjo naših prijateljev, partnerjev in gostov. Med njimi bodo tako pobudniki iz Totnesa, ki so orali ledino gibanju, kot tudi posamezniki in organizacije iz drugih evropskih držav, ki vsaka na svoj način v lastnih lokalnih okoljih uresničujejo temeljne premise trajnostnega razvoja in lokalne samooskrbe. Dopoldnevi bodo namenjeni izmenjavi izkušenj in primerov dobrih praks med partnerskimi organizacijami, popoldne in zvečer pa bomo dogajanje preselili med ljudi - naključne sprehajalce, lokalne eko navdušence, priložnostne gurmane in vse, ki se nam želijo pridružiti v naših prizadevanjih po odgovorni, etični in solidarni družbi.  

Mladinska izmenjava je sofinancirana iz programa Erasmus plus. 

 

DELAVNICA KHMERSKE KULINARIKE S SREYHNANH BUN (SLOVENIJA - KAMBODŽA)

PETEK, 4. JULIJ OB 18. URI, NA VRTU GOSTILNE KMEČKI HRAM, KOSTANJEVICA NA KRKI

Vabljeni na delavnico Khmerske kulinarike, ki jo bo vodila Sreyhnanh Bun. Rojena v Kambodži in primožena v bližnje Slivje, Sreyhnanh že osmo leto živi kot selivka med dvema državama. Je odlična kuharica, ki se spozna na čebelarstvo, vpliv Kambodže pa je viden tudi na njenem vrtu, kjer se lokalna korenje in solata složno družita s kamboškimi vrtninami. Naučila nas bo pravilno pripraviti riž, spoznavali pa bomo tudi čudoviti khmerski svet začimb in kombinacij okusov zelenjave, sadja in mesa. Za tiste, ki želite sodelovati v kulinarični izkušnji, se delavnica začne ob 18h. Ob 20h pa vabimo še vse ostale, da poskusijo pripravljene dobrote in se mimogrede naučijo nekaj novega o Kambodži.

Delavnica je za udeležence brezplačna. Zaradi zagotavljanja zadostne količine živil prosimo, da se na delavnice prijavite do srede, 1. julija, na naslov drustvo.terravera@gmail.com ali po telefonski številki 031 613 519 (Jana)

POLETNE IGRALNICE V KOSTANJEVICI NA KRKI

4. - 8. AVGUST 2014, VSAK DAN MED 9. IN 15. URO, KOSTANJEVICA NA KRKI

Med 4. in 8. avgustom bodo bližnjo okolico Kostanjevice na Krki, sence pod drevesnimi krošnjami, bregove potokov in obronke travnikov spet naselile poletne igralnice.  Potekale bodo od ponedeljka, 4. avgusta, do petka, 8. avgusta, vsak dan med 9. in 15. uro. Prijave sprejemamo na naslov poletjevgozdu@gmail.com, za vsa vprašanje in dodatne informacije pa sem na voljo tudi na telefonski številki 031 613 519 (Jana). Udeležba na delavnicah, ki so delno financirane s strani Občine Kostanjevica na Krki, bo tudi tokrat brezplačna za vse otroke. V primeru, da se otroci ne morejo udeležiti celotnih delavnic, so dobrodošli tudi za vsak posamezni dan. Glede malice bo letos na voljo vpisni list, da se bomo družine lahko izmenjale v prinašanju malice. Se zelo veselimo in posredujemo nekaj o vsebini in ustvarjalcih naših poletnih igralnic!

S pevko in poustvarjalko slovanskega ljudskega glasbenega izročila Matejo Gorjup bomo skozi gibalne igre, usmerjeno poslušanje, ples, muziciranje, druženje in petje odkrivali zvočne svetove in glasbo na sproščen način. Velik poudarek dela bo tudi na širšem odpiranju kreativnega polja, otroke bomo spodbujali k celostnemu dojemanju sveta in zdajšnjosti, za kar so pomembni odprti čuti. Prisluhnili bomo zvokom narave in odkrivali povezave med barvo, zvokom, vonjem in gibom. Zaslišali bomo, kaj vse nam poje, žubori, žlobudra, zveni, odmeva in se kotrlja.  

S slikarko Ano Kravanja bomo z raznovrstnimi barvami v življenje obudili star, zaprašen platneni indijanski šotor - tipi. Sestavili bomo tudi lutke iz cvetja in gozdnega materiala in jih obesili v šotoru in okrog njega. Sami bomo pripravili žajbljevo kadilo, z njim očistili prostor v tipiju in ga pripravili za sproščeno druženje. Nazadnje bomo vanj prinesli še vsak svoje glasbilo in zaigrali nanje, zapeli in zaplesali.

Z glasbenikom Samom Kutinom bomo izdelovali kamenofone (tolkala iz marmorja), balunofone (pihala iz plastičnih cevi), ektare (enostrunska brenkala), kazuje (pevska glasbila), klarinete iz slamic in še kaj. Ko bodo instrumenti pripravljeni, bomo preko delno vodene in proste improvizacije ustvarjali svoje zvoke in glasbo.

PS 1: Pri sodelovanju na likovnih delavnicah in muzikalnicah gre za necenzurirano ustvarjalnost, ne glede na tehnične sposobnosti. 

PS 2: Seveda bo vseskozi na voljo tudi ‘železni repertoar’ poletnih igralnic: plezanje po drevesih, brodenje po potokih, izdelovanje blatnih hiš za škrate in bivakov iz vejevja, ‘sabljanje’ z lesenimi palicami, spletanje venčkov iz travniškega cvetja, zasanjano zrenje … in še in še.