12 tranzicijskih korakov

Usposabljanje za mladinske delavce, projektne koordinatorje v nvo in mlade pobudnike z naslovom 12 TRANZICIJSKIH KORAKOV bo potekalo v Kostanjevici na Krki (Slovenija), med 12. in 20. oktobrom 2015. Na usposabljanju bo sodelovalo 24 udeležencev iz osmih držav (Italija, Španija, Portugalska, Grčija, Nemčija, Madžarska, Velika Britanija in Slovenija). Posvetili se bomo orodjem, tehnikam in principom Mreže tranzicijskih mest, ki navdihuje posameznike, skupine in skupnosti širom Evrope, da postanejo aktivni pobudniki trajnostnega razvoja, ki spodbujajo rabo obnovljivih virov energije in lokalno samooskrbo s hrano. Spoznali bomo primere dobrih praks iz različnih kontekstov, tako urbanih kot ruralnih, ter spoznali procese samoorganizacije, samoupravljanja, skupne akcije in trajnostnega podjetništva. Usposabljanje bo udeležencem nudilo priložnost, da osvojijo tehnike in strategije za razvoj ‘odpornih skupnosti’ - skupnosti, ki so odporne na gospodarsko krizo in podnebne spremembe. S projektom želimo tudi poudariti pomen mreženja in širiti/ krepiti povezave med trajnostnimi projekti, ki vključujejo samoorganizacijo in aktivacijo skupnosti, četrti in organizacij po vsej Evropi. 

S pomočjo metod neformalnega učenja, učenja iz izkušnje ter predstavitev primerov dobrih praks, bomo krepili kompetence iz naslednjih področij: 

  • Vključevanje in aktivacija lokalnih skupnosti, razvijanje ozaveščenosti (predavanja, predstavive, delavnice, filmske projekcije);  Vzpostavitev modela za spremembe v skupnosti; Kako oblikovati učinkovite odnose z javnostjo/ mediji

  • Razvoj strategije za sodelovanje z ostalimi organizacijami, skupinami v lokalni skupnosti, regiji, državi; Uspešno partnersko sodelovanje; Organizacija in koordinacija Izmenjave veščin

  • Organizacija dogodkov in konferenc Open space/ Odprt prostor kot samoorganizirane prakse za učenje in refleksijo

  • Tehnike za vzpostavitev trajnostne učne skupnosti

  • Tehnike za razvoj Notranje tranzicije; krpeitev odpornosti za osebni ravni, čuječnost? Mindfulness, tehnike pripovedovanja zgodb in vizualizacije, razvoj posameznikovih vizij, raziskovanje osebnih priložnosti, strasti, šibkosti, kreativnosti in podjetništva

Skozi praktične delavnice, metode neformalnega učenja in izkustvene aktivnosti bomo obravnavali problematiko podnebnih sprememb, trajnostnega razvoja in Tranzicijskih mest. Udeležence bomo spodbujali, da z drugimi delijo svoje izkušnje, znanje in kompetence, seveda ob visoko kakovostnih in kompetentnih mentorjih. Učne procese bomo razvijali tudi skozi odprte delavnice, organizacijo Izmenjave veščin, izdelavo sončne peči, zeliščne spirale, odprte kulinarične delavnice, delavnico naravne kozmetike, ustvarjanje z recikliranjem … Skozi aktivnosti bomo vzpostavljali mrežo za prihodnja sodelovanja, hkrati pa se bomo učili, kako lahko sami prispevamo k razvoju odpornih skupnosti v naših lastnih lokalnih okoljih - skupnosti, ki živijo v sožitju in ravnovesju z lastnim okoljem.