Craft flow

www.craftflow.org

Projekt CRAFT FLOW: REFUGEE EMPOWERMENT THROUGH CRAFT&ENTREPRENEURSHIP uvaja metodološko osnovo za rokodelsko-podjetniški inkubator, prilagojen ranljivim ciljnim skupinam mladih beguncev. Razvili smo ga v medsektorskem sodelovanju treh partnerskih organizacij: Društva za trajnostni razvoj Terra Vera (Kostanjevica na Krki, Slovenija), Craftspace (Birmingham, VB) in Institute for the Study of Conflict Transformation and Social Justice , Queen’s University (Belfast, Severna Irska). Eden glavnih rezultatov projekta je E-priročnik ‘OD ROKODELCA DO PODJETNIKA’, ki je posebej prilagojen za uporabo ranljivim ciljnim skupinam, v tej fazi predvsem mladim beguncem. Poglavja učbenika so posvečena razvoju rokodelsko-podjetniške pobude in blagovne znamke po korakih, od začetne ideje pa vse do končnega produkta ter znanja in kompetenc, ki so potrebne za učinkovito trženje. E-priročnik je rezultat ekspertnih izkušenj in priporočil naših britanskih in severnoirskih partnerjev ter izboljšav na podlagi dela s testno skupino v Sloveniji. Posamezna poglavja smo namreč sproti testirali na skupini 20 udeležencev (beguncev) in s tem zagotovili neformalni učni program, s pomočjo katerega so udeleženci krepili kompetence podjetništva, se iz prve roke spoznali s kulturno in rokodelsko dediščino lokalnega okolja, osvojili vsa potrebna znanja o razvoju etične blagovne znamke ter v sodelovanju z lokalnimi rokodelci/ oblikovalci oblikovali prototipe rokodelskih izdelkov z dodano vrednostjo. Testni program je v obliki posameznih skupinskih 2-dnevnih delavnic potekal skozi celotno 18-mesečno trajanje projekta. V sklopu projekta smo razvili tudi mentorsko podporo beguncem s poudarkom na psihosocialni pomoči ter izvedli kratkoročno usposabljanje osebja v organizaciji Crafstpace (VB). Udeleženci (mladi begunci) so razvijali tudi metode team buildinga in dela v skupinah, razvoj ključnih kompetenc, krepitev sposobnosti (capacity building) na področju rokodelstva in podjetništva in sposobnost povezovanja tradicionalnih tehnologij s pristopi sodobnega oblikovanja. 

Projekt je uvajal tudi inovativne načine mreženja na vseh ravneh; vključenim beguncem smo namreč želeli omogočiti dostop do že obstoječih družbenih mrež na obravnavanih področjih, tako formalnih kot tudi neformalnih, lokalnih kot mednarodnih, s čimer smo pripomogli k boljšemu vključevanju beguncev v Evropsko Unijo, omogočiti kakovostno vključevanje v družbo, hkrati pa med ostalimi državljani in ustanovami promovirali njihov kulturni doprinos, potencial in ustvarjalnost.

Vzpostavili smo tudi E-PLATFORMO www.craftflow.org v slovenskem in angleškem jeziku, ki jo kot odprt in dostopen vir na voljo tudi po projektu. Sistematizira/organizira učne dosežke projekta (Izmenjevalnico veščin, E-priročnik, webinarje, video gradivo in nastavke za spletno prodajalno, v kateri bo moč tržiti in nadgrajevati rokodelske produkte).