Kuharske delavnice

S programom kuharskih delavnic povezujemo praktične veščine, ustvarjalnost in kritično mišljenje. Ozaveščamo otroke in mlade o pomenu kratkih prehrambenih verig med pridelovalci in kupci ter njihovem pozitivnem vplivu na okolje, zdravje in lokalno ekonomijo. Razvijamo refleksijo in vzgojo ozaveščenih potrošnikov, ki bodo znali ceniti trud lokalnih pridelovalcev in posledično z lastnim praktičnim delovanjem prispevali k povečanju lokalne samopreskrbe s hrano. Skupaj z otroki in mladimi odkrivamo razsežnosti sezonske/ lokalno pridelane hrane, razbijamo predsodke in dokazujemo, da lokalna/ sezonska hrana ni nujno dolgočasna, monotona, ne preveč dobrega okusa ter zahtevna za pripravo. Sestavine slehernega letnega časa so nam navdih, ki nudi nešteto izpeljav in se tematsko navezuje na aktualno snov pri drugih šolskih predmetih. Vse sestavine kupujemo izključno pri manjših pridelovalcih v lokalnem okolju. Kuharske in izobraževalne delavnice so zasnovane glede na različne starostne stopnje, zmogljivosti in zanimanja otrok.

Trajanje: 2 - 4 šolske ure