Land of comfort

»THE LAND WHERE YOU FIND CONFORT« je projekt medkulturne mladinske izmenjav, ki bo potekal v Sloveniji, v Kostanjevici na Krki med 11. in 18. julijem 2016. Program bo 20 mladim iz Madžarske, Portugalske, Slovenije in Španije nudil priložnost učenja o trendih, metodah in dobrih praksah sodelovanja znotraj lokalnih skupnosti in uporabi potenciala lokalnih dobrin za promocijo skupnosti. Projekt je v glavnem namenjen mladim, ki že imajo nekaj izkušenj s sodelovanjem v iniciativah povezanih s koncepti permakulture, prilagodljivosti trajnostnih skupnosti in kmetijstva, družbene in socialne solidarnosti ter vzajemnega spoštovanja in mladim, ki jih takšne iniciative zanimajo.

Cilji projekta so delitev znanja, veščin in izkušenj povezanih z izgradnjo in vzdrževanjem skupnosti na principih trajnostnega razvoja kmetijstva in samopreskrbe, razširjanje zavedanja o potencialih lokalnih dobrin, promocija in trženje tradicionalnih lokalnih proizvodov, z namenov podpore zaposljivosti mladih in podjetništva (ne e na nivoju Posavja, temveč tui v lokalnih okoljih sodelujočih).

Sodelujoči se bodo preko delavnic seznanili z razlikami med starimi in novimi metodami kmetijstva, načinih domačega konzerviranja živil in načrtovanja vrtov. V okviru delavnice o načrtovanju vrta bodo sodelovali v pionirskem projektu javnega družbenega vrta v Kostanjevici na Krki. Srečali se bodo tudi z lokalnimi iniciativami in raziskovali koncepte izgradnje skupnosti skozi dinamične naloge in spoznavali metode gverilskega marketinga za razširjanje potenciala lokalni dobrin. Ob istem času bodo sodelujoči imeli priložnost za razpravo in izmenjavo znanja in izkušenj ustanavljanja socialnih podjetij in ustvarjanja okolja, ki vzpodbuja odpiranje novih delovnih mest. Organizirana bo javna novinarska konference, kjer bodo predstavljeni dosežki programa in promovirane možnosti programa Erasmus+. Konferenca bo tudi priložnost za javno k povabilo sodelovanju različnim interesnim skupinam (podjetja, občine, lokalni dobavitelji, kmetije,..) za prihodnje sodelovanje inizgradnji družbenih vrtov.

S projektom želimo izboljšati položaj lokalne skupnosti in jo vzpodbuditi, da zavzame aktivno vlogo v ekonomski in socialni revitalizaciji, da se odprejo kanali in priložnosti za (samo)zaposljivost mladih. Hkrati želimo poudariti pomen samopreskrbe skupnosti, pomen pridelave lastne hrane. Izmenjava bo ojačala sodelovanje med organizacijami in odprla pot za nova partnerstva, tako na državni, kot na mednarodni ravni.