Misli izven okvirjev - misli trajnostno

Sedanjost Evrope je zaznamovana z močnim in ustvarjalnim trenjem med globalnim in lokalnim. Medtem ko deluje kot enoten trg proste trgovine, je obenem sestavljena iz nacionalnih držav, regij in krajev, ki se med seboj razlikujejo glede na zgodovino, kulturo, jezik in naravne vire. Poleg tega Evropsko realnost sestavlja raznolikost lokalnih načinov gospodarjenja, pobud in malih podjetij. Prepričani smo, da je prihodnost - ki globoko zadeva mlade - v krepitvi lokalnega, zlasti v sposobnosti ‘lokalnega’ za trajnostni razvoj, inovativnost, prilagodljivost in plodno sodelovanje. 11-dnevno večstransko mladinsko izmenjavo, ki bo med 15. in 26. septembrom potekala v Kostanjevici na Krki (Sl), bomo zastavili v obliki platforme, ki bo združila različne glasove iz področja trajnostnega razvoja in mladinskega dela v sodobni Evropi. 

Izmenjava z naslovom 'Think Outside the Box - Think Sustainable' bo združila akterje lokalnih skupnosti, ki s povezovanjem in skupnim delovanjem dosegajo konkretne, daljnoročne učinke. Naj gre za področja etičnega/socialnega podjetništva, kulturne dediščine, ponovne uporabe ali lokalne samooskrbe s hrano, prav v takšnih pobudah ‘od spodaj navzgor’ tiči potencial za ustvarjanje večjih okoljskih in družbenih dobrobiti. 

40 mladih iz Portugalske, Italije, Madžarske, Romunije, Ukrajine, Turčije, Velike Britanije in Slovenije bo med izmenjavo primerjalo modele in metode nevladnih organizacij, ki delujejo v korist trajnostnega razvoja. Izmenjali bomo primere dobrih praks in širili znanje ter izdelali metodološka orodja, s katerimi bomo po izmenjavi dosegali trajnostne spremembe v lokalnih okoljih, spodbujali podjetništvo med mladimi, gojili neposredno demokracijo in vplivali na odločevalce.

Na izmenjavi bomo obravnavali naslednja področja: Vzgoja ozaveščenih potrošnikov (kako ustvarjati skupnost, ki podpira kratke prehranske verige in zdrav življenjski slog); Gverilski marketing (razvijali bomo komunikacijske spretnosti in lastno ustvarjalnost ter se ob tem učili, kako z uporabo gverilskega marketinga pomnoževati vpliv dela v nevladnih organizacijah); Lokalna samooskrba s hrano (razvijali bomo uspešni trajnostni sistem kakovostne in etične proizvodnje hrane na način, ki bi vključeval mlade in aktiviral njiho podjetniški potencial, hkrati pa bi spodbujal majhne pridelovalce in prispeval k razvoju skupnosti na podeželju); Aktivno državljanstvo (reflektirali bomo politike EU na področju trajnostnega razvoja in lokalne samooskrbe, izzive Lizbonske pogodbe in strategije Evropa 2020 ter problematizirali stopnjo vplivanja); Trajnostne ekonomije (proučili bomo prizadevanja ‘dobrih’ ekonomij za sodelovanje in krepitev ter možnosti alternativnih valut - zamenjava dobrin in uslug, deljenje dobrin, lokalne valute …)

Da bi pritegnili pozornost lokalne skupnosti, medijev, pridelovalcev in ponudnikov, odločevalcev na upravni ravni in razvojnih agentov, bomo organizirali odprte delavnice, na katerih se bo ‘teorija srečala s prakso’ in bomo vsi dobili priložnost za sodelovanje in vključenost. Naučili se bomo kuhati iz kakovostnih osnovnih sestavin - lokalnih pridelkov - , ki so poceni ali celo zastonj, če sledimo letnim časom in presežkom sadežev. Spoznali bomo ‘superhrano’ - zelišča - ki raste na naših travnikih, gozdovih in dvoriščih ter se naučili, kako ‘potegniti’ iz nje kar največ. Kuhali bomo marmelado iz presežkov sadja in pekli domač kruh. Organizirali bomo Zelemenjavo. Z lokalnim sommelierjem se bomo naučili ceniti vinogradniško dediščino. Organizirali bomo jutranjo jogo ob reki, prirejali spontane glasbene nastope na ulici in likovno-gledališke ulične intervencije. 

Mladinska izmenjava nam bo pomagala pridobiti mnoge kompetence ter nas spodbuditi k premagovanju revščine z iznajdljivostjo, ustvarjalnostjo ter krepitvijo podjetniških potencialov, smisla za sodelovanje in vključevanje lokalne skupnosti. Naš cilj je krepiti sodelujoče organizacije s pobudami, ki pripomorejo k družbenim spremembam in splošni dobrobiti. Z izmenjavo želimo navdihniti posameznike, organizacije in skupnosti za strumno delovanje v smeri trajnostne prihodnosti.