Off the beaten path

Mednarodne mladinske izmenjave 'OFF THE BEATEN PATH', ki bo med 13. in 21. julijem 2015 potekala v Kostanjevici na Krki, se bo udeležilo 28 mladih udeležencev iz 4 partnerskih držav (Italija, Portugalska, Turčija in Slovenija). Glavni temi bosta trajnostni turizem in podjetništvo mladih. Obenem pa bomo ustvarjali dodano vrednost lokalni tematski poti, ki ima učni, promocijski in povezovalni pomen. Večino naših aktivnosti bomo namreč umestili v neposredni kontekst Uskoške poti, obmejne pohodne poti, ki nas bo popeljala po razburljivi zgodovini pokrajine, pa tudi po zgodbah lokalnega prebivalstva in K tipičnim kulinaričnim dobrotam. S pomočjo raznolikih metod neformalnega učenja bomo mobilizirali naš potencial za to, da se aktivno vključimo v lokalni trajnostni turizem v vlogi mladih lokalnih vodičev. V procesu neformalnega učenja bomo razvijali kompetence samoiniciativnosti in podjetnosti, kulturne zavesti in izražanja (poleg drugih), ki nam bodo pomagale pri posredovanju lokalnih vrednosti (dediščine, praks, pobud) raznolikim ciljnim skupinam. Postati lokalni vodič ni tako težko, kot se morda zdi - ne potrebuješ namreč drage opreme ali plačanih reklamnih oglasov. Potrebuješ pa veliko osebnega angažmaja, radovednosti, strasti do učenja v različnih situacijah, občutljivost za življenjske zgodbe, veselje do pripovedovanja zgodb in veliko mero ustvarjalnosti. Na izmenjavi bomo vse to spodbujali, pri tem pa nam bodo pomagali izkušeni vrstniki (pohodniki, mladi lokalni vodiči, kulinarični promotorji in tisti, ki poznajo delo na področju odnosov z javnostmi). Skupaj bomo oblikovali izkustvene delavnice in interaktivne razprave, skozi katere bomo spodbujali podjetniški potencial in ustvarjali dodano vrednost lokalnemu. V okviru glavnim tem bomo obravnavali prakse trajnostnega in odgovornega turizma, ustvarjanje doživetij, mlade lokalne vodiče kot agente ‘zelenega’ podjetništva ter moč pripovedovanja zgodb (zgodbarjenja). Posvečali se bomo vprašanjem, kako lahko predstavimo kulturno in naravno dediščino in se pri tem izognemo pogostim stereotipom, ob tem pa povežemo gosta z lokalnimi prebivalci. Razvijali bomo občutljivost za medkulturni dialog, tudi v zgodovinski perspektivi. Teorija se bo nenehno prepletala s praktičnim učenjem, razprave bomo prenesli v prakso skozi odprte kulinarične delavnice (peka kruha v krušni peči), pripovedovalski večer in nekatere druge aktivnosti, ki bodo izmenjavi zagotovile vidnost in odmevnost na regionalni ravni in širše. Ob zaključku bomo organizirali tiskovno konferenco. Eden najbolj neposrednih rezultatov izmenjave bo spletna stran, ki bo nastala na podlagi učne izkušnje. Projekt bo mladim zagotavljal konkreten nabor možnosti za promocijo in marketing trajnostnih ruralnih/ urbanih vodenj, s tem pa bo odpiral tudi dostop brezposelnih mladih do trga dela in nasploh delovala kot podporno okolje za samozaposlitev in razvoj idej na tem področju.