Kruhapečke

Med 22. in 30. junijem bo v Kostanjevici na Krki potekala mednarodna mladinska izmenjava z naslovom ZELENI PRT, ki je plod sodelovanja Društva za trajnostni razvoj Terra Vera (Kostanjevica na Krki, Sl) in društva Ekologika (Zagreb, Hr). Z izmenjavo ZELENI PRT želimo aktivno vkljuciti mlade v oblikovanje strategije za pomoc manjšim kmetijam pri trženju pridelkov in izdelkov, pri cemer še posebej poudarjamo pomen ekološkega kmetovanja. Proucevali bomo možnosti za promocijo, distribucijo in povezovanje akterjev na podrocju lokalne preskrbe s hrano, inovativne pristope h kulinaricni dedišcini in primere dobrih praks na podrocju vkljucevanja mladih v trajnostni razvoj evropskih regij. Na izmenjavi bomo sodelovali z lokalnimi prebivalci vseh generacij, raziskovali na terenu (se pogovorjali z domacini o pripravi hrane, dokumentirali kulinaricno dedišcino z avdio/video pripomocki …), obiskali ekološko kmetijo ter debatirali na teme samooskrbe, vkljucevanja lokalne kulinaricne dedišcine v trženje lokalnih ekoloških izdelkov / pridelkov in eticne ekonomije. 'Spremljevalni program' bo obsegal delavnico peke kruha v krušni peci in tradicionalne pogace 'cop na lop', delavnico prepoznavanja zdravilnih zelišc, obisk kartuzijanskega samostana v Pleterjih s predstavitvijo samooskrbe in zelišcarske prakse menihov, srecali pa se bomo tudi z mladimi iz romskega naselja Kerinov grm, ki so pred casom izpeljali vrtickarsko pobudo 'Zgodbe šu vrtlo / Zgodbe z vrta'. Rezultate pobude bomo ob koncu predstavili na tiskovni konferenci in v sodelovanju z lokalnim aktivom kmeckih žena postavili tudi stojnico, na kateri bodo obiskovalci lahko poskusili poslastice, ki jih bomo v tednu izmenjave odkrili med starimi recepti.