Sodelovalnica mladih na področju begunstva

S projektom želimo dijakom srednjih šol ter študentom univerz in visokih šol omogočiti sodelovanje v aktivnem ustvarjalnem procesu s prosilci za azil in begunci - in obratno. Z lanskim projektom smo dokazali, da migranti, begunci in prosilci za azil v nova kulturna okolja prinašajo znanje, talente in veščine, ki ob ustrezni podpori lahko predstavljajo velik doprinos. Tokrat želimo povezati tiste prosilce za azil in begunce, ki so v Slovenijo prišli z izkušnjami, znanjem, talenti, in imajo ambicijo in željo po delu, z dijaki strokovnih in tehničnih šol, študenti ter zainteresiranimi mladimi, ki so izven procesa formalnega izobraževanja. Ob mentorski pomoči želimo spodbuditi sodelovanje in skupne izdelave prototipov rokodelskih izdelkov, kar pa bo odprlo tudi prostor za medkulturni dialog, omogočilo osebni stik med ljudmi različnih kultur, krepilo zavedanja o prispevku priseljencev k razvoju družbe in prispevalo k promociji odprte, vključujoče družbe ter socialne solidarnosti. Projekt je promocija ustvarjalnega in delovnega potenciala mladih ter prosilcev za azil/ beguncev kot dveh izmed mnogih ranljivih skupin, ki so - v zadnjem času - vse bolj obremenjene s prisilno družbeno pasivizacijo.