top of page
61049271_2460059290705661_1328696846536671232_n_2460059287372328.jpg

V Društvu Terra Vera smo z novembrom 2018 začeli izvajati projekt Akupara: inkubator rokodelstva, zadružništva in kulturne produkcije, ki je namenjen priseljencem in beguncem. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada http://www.eu-skladi.si/. Skozi povezovanje beguncev z uveljavljenimi slovenskimi ustvarjalci bomo promovirali metode soustvarjanja in izmenjave veščin, ki so posledica migracij v preteklosti in sedanjosti. Odprli bomo prostor za osebni stik med ljudmi različnih kultur, krepili zavedanja o doprinosu priseljencev k razvoju družbe in razvijali kompetence za vstop na trg dela. Med cilji projekta je razvoj zadružne oblikovalske blagovne znamke. V projekt bo vključenih najmanj 45 priseljencev in beguncev. Aktivnosti bomo izvedli v Mariboru v partnerstvu s CAAP, društvom Nagib in društvom Prostor Vmes ter širši podporni mreži.

1. SKLOP: USPOSABLJANJE ZA RAZVOJ PROTOTIPOV ROKODELSKIH IN OBLIKOVALSKIH IZDELKOV

Priseljenci in begunci v nova kulturna okolja prinašajo znanje, talente in veščine, ki ob ustrezni podpori lahko predstavljajo velik doprinos. Priseljence in begunce, ki so v Slovenijo prišli z izkušnjami, znanjem, talenti, in imajo ambicijo in željo po delu, bomo povezali z uveljavljenimi rokodelci in oblikovalci. Lokalni mentorji bodo, z velikim posluhom za izročila matičnih kultur udeležencev, njihove veščine razvijali na način, ki bo v večji meri prilagojen novemu okolju, njegovim poetikam in trendom, hkrati s tem pa bodo udeleženci krepili tudi kompetence na področju vstopa v področje dela v našem okolju. Navdih za ustvarjanje izdelkov bodo udeleženci črpali iz lastnih zgodb, ki bodo odražale realno podobo migracij in s tem ponujale alternativno možnost populističnim podobam, ki jih krojijo množični mediji. 

Področja usposabljanj:

Unikatno oblikovanje keramike (40 ur)

Oblikovanje tekstilij (60 ur)

Oblikovanje pohištva in notranje opreme (80 ur)

Vizualno pripovedovanje (40 ur)

Oblikovanje nakita (40 ur)

 

2. SKLOP: ZADRUŽNIŠTVO

Skozi raznolike metode neformalnega učenja se bodo seznanili s temeljimi informacijami o zadružništvu in spoznavali ključne razlike med kapitalskimi družbami in zadružnimi podjetji. Pridobivali bodo veščine preoblikovanja vrednot v elemente poslovnega modela/ zadruge, pri čemer bo poudarek na medkulturnem dialogu in kontekstu vrednot v raznolikih okoljih. Na podlagi detekcije in analize lastnih vrednost bodo udeleženci pridobivali osnovna znanja in veščine na področju zadružništva. Hkrati bodo razvijali konkretno novo zadrugo, kjer bodo v vodenem okolju udeleženi v razvoju družbeno inovativnega produkta in ostanovitev nove zadruge.  

Modul o zadružništvu bo obsegal:

• Osnovna znanja (12 ur)

• Simulacija razvoja nove zadruge (16 ur)

• Vzpostavljanje socialnih ekonomij znotraj kapitalizma (12 ur)

• Digitalno fabriciranje (8 ur)

• Praktično usposabljanje v obstoječih zadrugah (12 ur)

Modul obsega  60 ur.


3. SKLOP: KULTURNA PRODUKCIJA

Skozi usposabljanja s področja kulturne produkcije bodo udeleženci ozavestili, da rokodelski izdelki niso zgolj estetski predmeti, pač pa so izrazni medij za prenos sporočil, s pomočjo katerih lahko priseljenci in begunci sami oblikujejo in artikulirajo svoje zgodbe (in zgodbe srečanj), s tem pa soustvarjajo in nadzorujejo lastno medijsko in javno podobo. Seznanjanje z lokalno kulturno dediščino ob obiskih kulturnih ustanov in med delom s samostojnimi ustvarjalci na področju kulture bo služilo kot navdih pri ustvarjanju izdelkov ter način, na katerega se priseljenci in begunci umeščajo v novo okolje, si prisvajajo prostor in lokalne kulturne tradicije, hkrati pa nanjo gledajo iz drugačne, nove perspektive ter ta specifični pogled izrazijo v lastnih kreacijah. Eden izmed rezultatov tega sklopa bo postavitev 'Dnevna soba II',  konceptualne razstavna postavitev, ki bo privabljala raznolika občinstva in se vzpostavljala kot prostor ustvarjalnih srečevanj med priseljenci, begunci in lokalnimi oblikovalci, rokodelci. 

Modul obsega 60 ur.  

CELOTNI NASLOV PROJEKTA

AKUPARA: Inkubator rokodelstva, zadružništva in kulturne produkcije s priseljenci in begunci

KOORDINATOR

Društvo Terra Vera

PARTNERJI

Center alternativne in avtonomne produkcije CAAP (Maribor)

Društvo Prostor vmes (Krško)

Društvo Nagib na oder (Maribor)

ČASOVNICA

November 2018 - December 2019

PROGRAM/ PODPORA

Ministrstvo za kulturo, Evropski Socialni Sklad

60+

UDELEŽENCEV

14

MESECEV

5

SKLOPOV USPOSABLJANJ

380

UR USPOSABLJANJ

Screenshot 2022-12-09 at 19.31.39.png
bottom of page