top of page
13559013_1206832316028371_1253311584802152465_o.jpeg

KLOVNI NA MEJI

 

 

Mednarodne mladinske izmenjave ‘CLOWNS WITH BORDERS', ki bo med 20. in 29. julijem 2016 potekala med Metliko in Adlešiči, se bo udeležilo 42 mladih udeležencev iz 7 partnerskih držav (Italija, Madžarska, Grčija, Slovenija, Velika Britanija, Francija in Hrvaška). Cilj mladinske izmenjave je ponesti smeh in ustvarjalnost v obmejne vasi ob reki Kolpi, ki so v zadnjem času priča neljubemu dogajanju v zvezi s postavitvijo tehnične ovire, ki naj bi zamejila neovirano gibanje beguncev, ob mejno reko Kolpo. S projektom želimo združiti mlade, ki jih zanima gledališče, cirkus, klovnada, pripovedništvo, video ustvarjanje in antropološko terensko delo, ter ustvariti karavano, ki bo obiskala obmejne vasi med Metliko in Adlešiči, sicer znane po neokrnjeni naravi in gostoljubnosti domačinov. Karavana bo v vasi, ki jih je v zadnjem času prizadela postavitev žičnate ograje, ponesla veselje, smeh in humor. Lokalni kontekst izmenjave bo izhodišče za razprave in refleksije na temo pravic civilne družbe, meja, mejnosti in (o)mejevanja, demokracije, človekovih in okoljskih pravicah in dostopa do javnega dobrega. Udeleženci bodo obiskali obmejna gospodinjstva, izdelali dokumentarne in video prispevke, intervjuvali domačine in poskrbeli, da človeške zgodbe iz obrobij dosežejo središča. To bomo zagotovili s pomočjo spletnih video kanalov in družbenih omrežij. Priredili bomo tudi dogodke, npr. obmejni pripovedovalski večer, cirkuško predstavo in zaključno tiskovno konferenco, na katero bomo povabili vse pomembne deležnike iz lokalnega okolja, regije in širše. Kot menimo, je smeh/ ustvarjalnost najboljše zdravilo za strah, zato se bomo na ta način lotili tem, ki se dotikajo vseh nas in zbujajo globoko skrb; z ustvarjalnostjo, ki krepi notranjo odpornost, učenje in opolnomočenje, pa tudi samoiniciativnost in podjetnost. To bo še posebej pomembno, saj več kot tretjina naših udeležencev izhaja iz manj priviligiranih okolij; med njimi so Romi, potomci afriških priseljencev in mladi z ekonomskimi ovirami. Želimo, da bi izmenjava pripomogla k promociji temeljnih vrednot Evropske Unije, sodelovanja in vključevanja na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni/ evropski ravni.  

CELOTNI NASLOV PROJEKTA

CLOWNS WITH BORDERS

KOORDINATOR

Društvo Terra Vera

PARTNERJI

Synoksin (Francija)

Fiuminata valle aperta (Italia)

ActArt (Grčija)

Circomedia (VB)

Artemisszio Alapítvany (Madžarska)

Mala performerska scena (Hrvaška)

ČASOVNICA

Januar 2018 - December 2019

PROGRAM/ PODPORA

Erasmus+

Mladinska izmenjava

NA Movit

40

UDELEŽENCEV

7

DNI

7

DRŽAV

12

DELAVNIC

bottom of page