top of page
Migrantours-Arabic-fotoLukaDakskobler-015 16.19.37.jpg

Cilj projekta Sustainable Migrantour Routes je: razširiti obstoječo mrežo Migrantour v nova tri mesta in preoblikovati koncept evropske kulturne dediščine na način, ki bo vključeval glasove in zgodbe priseljencev/beguncev skozi medkulturne urbane sprehode (Migrantours), vključno s funkcijami digitalnega pripovedovanja zgodb. Z Migrantour: Trajnostne poti se odzivamo na potrebe priseljencev/beguncev po usposabljanju, prepoznavanju znanj in veščin, razvijamo občutek pripadnosti skozi aktivno državljanstvo in spodbujamo trajnostno obliko kulturnega turizma. 

spodbujanje trajnostne oblike kulturnega turizma. Cilji projekta so povečati pripadnost ciljnih skupin (migrantov/beguncev), državljansko. Mednarodno sodelovanje nam bo omogočilo višjo raven motivacije ciljnih skupin v smeri pomena sodelovanja in družbene vključenosti kot temeljnih vrednot EU.  

V projektu bomo izvedli: 

- 4 transnacionalna projektna srečanja

- 1 JSTE

- 4 aktivnosti mobilnosti  

- 3 Intelektualne rezultate 

- 7 multiplikativnih dogodkov

- Dejavnosti spremljanja in vrednotenja

- Dejavnosti razširjanja - za migrante/begunce Migrantour vodiče v obdobju

S projektom bomo razvili: 

- Obsežen spletni priročnik za usposabljanje medkulturnih vodnikov

- Itinerarije v novih urbanih lokalnih okoljih

- Osnovo za spletni digitalni zemljevid zgodb

- Spletno platformo za razširjanje rezultatov projekta

 

Vsi intelektualni rezultati so medsebojno povezani z naslednjimi cilji:

- širitev obstoječe mreže Migrantour v tri nova mesta (Barcelona, Kobenhaven, Utrecht);

- razvoj priročnika za usposabljanje medkulturnih vodnikov, ki bo izhajal iz dejanskih potreb udeležencev usposabljanja 

- razvoj digitalnega arhiva OER interaktivnih zemljevidov zgodb, ki bo vključeval glasove priseljencev v evropskih mestih in s tem širil pojem evropske kulturne dediščine.

 

S projektom želimo razviti primer dobre prakse trajnostnega, vključujočega turizma v evropskih mestih. 

CELOTNI NASLOV PROJEKTA

KOORDINATOR

PARTNERJI

MIGRANTOUR SUSTAINABLE ROUTES

Fondazione ACRA (Italia)

Društvo Terra Vera (Slovenija)

Alter Brussels (Belgija)

Renovar a Mouraria (Portugalska)

Crossing Borders (Danska)

Nexes (Španija)

Der Voorkamer (Nizozemska)

ČASOVNICA

Marec 2021 - April 2023

PROGRAM/ PODPORA

Projekt Strateških partnerstev za kreativnost KA2, Erasmus+

60+

UDELEŽENCEV

24

MESECEV

6

DRŽAV

6

RAZVITIH NOVIH POTI

bottom of page