top of page
22528266_1685160194862245_8924953125503111808_n.jpeg

UNITED MAKERS

 

 

V aktualnih razmerah, ko se v Evropo zateka razmeroma veliko število beguncev, je potrebno brez omahovanj sprejeti ukrepe in strategije vključevanja teh ljudi v evropske družbe na vseh ravneh. Vloga tako javnih kot nevladnih organizacij je velikega pomena, saj se skozi projekte in programe lahko porajajo prostorov medsebojnih izmenjav, srečevanj in zaupanja, ki beguncem omogočajo komunikacijo z lokalnimi prebivalci, krepitev jezikovnih kompetenc in svobodno izražanje tega, kar so, kar prinašajo s seboj in kar želijo doseči. Prav tako so ti prostori zelo pomembni kot podpora pri vključevanju v nov kulturni kontekst in okrevanje za posledicami travme, ki jo malone vsi nosijo s seboj. Cilj projekta ‘United Makers’ je združiti 21 mentorjev beguncev oz. mentorjev - begunce, mladinskih delavcev, managerjev nevladnih organizacij ter pobudnikov družbenih sprememb in okrepiti sodelovanje na področjih rokodelstva, umetnosti in ustvarjalnosti, podjetništva, multimedijev, pripovedovanja zgodb, odgovornega turizma, razvoja skupnosti, trajnostnega razvoja in socialnega podjetništva. Vključene so organizacije iz Nemčije, Slovenije, Belgije, Nizozemske, Velike britanije, Italije in Irske.  Udeleženci bomo primerjala izkušnje in krepili medvrstniško podporo in učenje, s čimer bomo krepili tudi delovanje organizacij ter spodbujali oblikovalce politik k oblikovanju učinkovitejših ukrepov, ki slonijo na terenskih izkušnjah dela s to ciljno skupino. Usposabljanje bo potekalo v Ljubljani med 16. in 22. oktobrom 2017.  

 

Skozi praktične izkušnje in predstavitve dobrih praks bomo izmenjali in razvili naslednja orodja: 

Usposabljanje za vodenje pobud: kako ustvarjati podporno okolje, ki bo omogočalo beguncem in prosilcem za azil, da posegajo tudi v strukture vodenja in za svoje delo prejmejo plačilo; Na kakšne načine lahko  opogumljamo participativno delo, saj le to preverjeno krepi družbeno kohezijo in opolnomočenje na kolektivni ravni; Kako prepoznati in priznavati veščine, ki jih ti ljudje prinašajo s seboj, razvijati njihove priložnosti za delo v različnih sektorjih; Kako razvijati družbo, ki bo dojemljiva za raznolikost posameznih glasov; Kako ustvarjati prostore, kjer so ti ljudje dobrodošli, kjer se lahko srečujejo z domačini, pa tudi kjer najdejo podporo, zaščito in kamor lahko pripadajo; in, konec koncev, kako lahko skupaj s temi ljudmi ustvarjamo tolerantnejšo družbo in zmanjšujemo naraščajočo radikalizacijo in sovražni govor. 

 

Tako na nacionalni kot na evropski ravni bo projekt (seveda ob učinkoviti promociji in diseminaciji) apel, na podlagi katerega bomo spodbujali oblikovalce politik in odločevalce, naj prepoznajo dodano vrednost človeškega kapitala, ki prihaja k nam. Na tak način pa naj beguncev ne vidi kot breme, pač pa kot potencial. 

CELOTNI NASLOV PROJEKTA

UNITED MAKERS

KOORDINATOR

Društvo Terra Vera

PARTNERJI

Kunstasyl (Germany)

Craftspace (VB)

Tallagh Community Arts (Irska)

Africa e Medditerraneo (Italija)

Manoeuvre (Belgija)

Roorts and Routes (Nizozemska)

ČASOVNICA

PROGRAM/ PODPORA

17.-21. oktober 2017

Erasmus+, KA1

Mobilnost mladinskih delavcev

NA MOVIT

24

UDELEŽENCEV

5

DNI

8

DRŽAV

12

DELAVNIC

bottom of page