top of page
18673143_1534141249964141_2553656893115992727_o_1534141249964141.jpg

 

S projektom smo dijakom srednjih šol ter študentom univerz in visokih šol omogočili sodelovanje v aktivnem ustvarjalnem procesu s prosilci za azil in begunci - in obratno. S predhodnim projektom smo dokazali, da migranti, begunci in prosilci za azil v nova kulturna okolja prinašajo znanje, talente in veščine, ki ob ustrezni podpori lahko predstavljajo velik doprinos.

 

Tokrat smo povezali tiste prosilce za azil in begunce, ki so v Slovenijo prišli z izkušnjami, znanjem, talenti, in imajo ambicijo in željo po delu, z dijaki strokovnih in tehničnih šol, študenti ter zainteresiranimi mladimi, ki so izven procesa formalnega izobraževanja. Ob mentorski pomoči smo spodbudili sodelovanje in skupno izdelavo prototipov rokodelskih izdelkov, kar pa je odprlo tudi prostor za medkulturni dialog, omogočilo osebni stik med ljudmi različnih kultur, krepilo zavedanja o prispevku priseljencev k razvoju družbe in prispevalo k promociji odprte, vključujoče družbe ter socialne solidarnosti. Projekt je promocija ustvarjalnega in delovnega potenciala mladih ter prosilcev za azil/ beguncev kot dveh izmed mnogih ranljivih skupin, ki so - v zadnjem času - vse bolj obremenjene s prisilno družbeno pasivizacijo. 

 

CELOTNI NASLOV PROJEKTA

SODELOVALNICA MLADIH NA PODROČJU BEGUNSTVA

KOORDINATOR

Društvo Terra Vera

PARTNERJI

Društvo Prostor vmes

NTF, Oddelek za oblikovanje tekstilij in oblačil 

ČASOVNICA

April - Oktober 2016

PROGRAM/ PODPORA

Urad vlade RS za informiranje

21

UDELEŽENCEV

7

DNI

7

DRŽAV

12

DELAVNIC

Screenshot 2022-12-09 at 19.31.39.png
bottom of page