top of page
20230218_111544.jpg

Brezposelnost je med priseljenci veliko večja kot med ostalimi, čeprav zaznavamo velik interes po vključenosti. Ob ovirah jezika, nepoznavanja pravic in občutenja diskriminacije manjka tehnik, ki bi omogočale seznanjanje z novim okoljem na prilagojen način, razvijale občutek pripadnosti, ob tem pa aktivirale in nadgrajevale potenciale, izkušnje, znanje in kulturni kapital, ki ga ti ljudje prinašajo s seboj. V Društvu Terra Vera smo vključeni v evropsko mrežo urbanih medkulturnih sprehodov Migrantour, ki preko ključnih organizacij uspešno povezuje mnoga evropska mesta. Priseljence in begunce preko participatornih procesov soustvarjanja aktiviramo v vlogo medkulturnih vodnikov. V prvi fazi projekta bomo usposobili novo generacijo medkulturnih vodnikov in animatorjev (pri čemer bodo v vlogi mentorjev in tutorjev nastopili tudi vodniki ‘prve generacije’). Obstoječo ponudbo bomo nadgradili s programom ‘Medkulturnih doživetij’ in novo medkulturno potjo po mestu, ki bo upoštevala aktualne migracijske tokove. Po zgledu skandinavskih praks in v sodelovanju z našimi partnerji, Zavodom Oloop ter Oddelkom za umetnost, oblikovanje in gledališče OsloMet, bomo v ‘Medkulturna doživetja’ vključili elemente rokodelstva in oblikovanja. Izpostavili bomo vlogo priseljencev kot poglavitnih ponudnikov medkulturnih doživetij in interpretov raznolikih kulturnih dediščin, ki sestavljajo naša lokalna okolja in imajo velik potencial na področju odgovornega, brezogljičnega turizma. Na ta način bomo omogočili realno ustvarjanje zaposljivosti vključene skupine priseljencev. Udeleženci usposabljanj bodo imeli možnost, da že v drugi fazi projekta nastopijo v aktivni vlogi medkulturnih vodnikov, za svoje delo pa bodo plačani kot enakovredni sodelavci projekta. Med usposabljanji bomo na podlagi terenske raziskave razvili tudi digitalna gradiva (podkast, video), ki jih bomo v nadaljevanju vključili v spletni zemljevid zgodb in na ta način razvijali digitalne kompetence udeležencev ter zagotovili trajen, dostopen spletni arhiv itinerarijev. V drugi fazi projekta bomo izvedli 10 Medkulturnih doživetij za izbrano ciljno skupino strokovnih delavcev javnega sektorja (s ciljem večje ozaveščenosti o (med)kulturnih kontekstih) ter 5 Doživetij dobrodošlice za prosilce za azil - prišleke. Pomemben del projekta bo tudi implementacija trženjskih in komunikacijskih strategij, ki jo bo vodil Zavod Škrateljc. Na ta način bomo projektu zagotavljali trajnost in dolgoživost. 

Projekt 'Migrantour: Poti in vezi' je financiran iz sredstev finančnega mehanizma EGP in Norveške/ ACF Slovenija

Active-citizens-fund_4x.png
00_logo-škrateljc-COL-transp.png
Screenshot 2023-05-17 at 22.23.12.png
TerraVeraLogoTransparent.png
Logomedsignatur_OsloMet-01.png.jSf5qInWMdlnLadjgBkA.IccGFBvNT1.jpg

SKLOPI PROJEKTA

CELOTNI NASLOV PROJEKTA

MIGRANTOUR: POTI IN VEZI (Krepitev vloge priseljencev v razvoju medkulturnega in brezogljičnega turizma)

KOORDINATOR

PARTNERJI

Društvo Terra Vera

Zavod Oloop (Slovenija)

Zavod Škrateljc (Slovenija)

OSLOMET - Oddelek za umetnost, oblikovanje in gledališče (Norveška)

ČASOVNICA

1. maj 2023 - 30. april 2024

PROGRAM/ PODPORA

Program ACF v Sloveniji

2014 - 2021

30+

UDELEŽENCEV

12

MESECEV

4

PARTNERJI

5

RAZVITIH NOVIH PRODUKTOV

bottom of page