top of page

S projektom Rural Migrantour - Paths of Recovery bomo uveljavljeno evropsko mrežo medkulturnih vodstev Migrantour, katere član je tudi Društvo Terra Vera, razširili na podeželje ter s tem utirali poti okrevanja med/po pandemiji COVID-19 in njen učinek na mlade na podeželju, še posebej na tiste iz ranljivejših skupin. Stranski učinki pandemije so namreč krčenje zaposlitvenih možnosti, zapiranje meja in krepitev skrajnostnih in ksenofobnih politik po vsej Evropi, pri čemer podeželje ni izjema. S projektom odgovarjamo na potrebe mladih, ki jih zaznamujejo kulturne, geografske in družbene ovire, po ustvarjanju priložnosti na področju odgovornega turizma, prepoznavanju in nadgrajevanju veščin ter razvoju občutka pripadnosti tako lokalnemu okolju kot prostoru skupnih evropskih dediščin. Podlaga za razvoj družbene vključenosti in aktivnega državljanstva bo področje kulturne dediščine, pri čemer bomo obrobne, izpraznjene ali kako drugače prizadete podeželske regije interpretirali kot kreativne prostore srečevanja in prepletanja kultur, hkrati pa spodbudili brezposelne mlade na način, da skozi projekt postanejo lokalni vodniki in s tem aktivirajo lokalni potencial na področju odgovornega turizma. Z vzpostavitvijo mednarodnega sodelovanja bomo motivirali ciljne skupine, da prepoznajo pomen sodelovanja, aktivne participacije in družbene vključenosti kot temeljnih vrednot Evropske Unije. V projektu sodeluje 5 partnerskih organizacij iz Slovenije, Grčije, Italije, Nizozemske in Bolgarije z uveljavljenimi izkušnjami na področjih vodenja projektov, pripovedovalskih in performativnih tehnik, družbenega vključevanja mladih, razvoja podeželja, trajnostnega kulturnega turizma ter razvoja digitalnih orodij in aplikacij.

 

S projektom bomo implementirali:

- 3 mednarodne projektne sestanke

- 2 usposabljanji mentorjev in osebja -

4 intelektualne rezultate

- 6 dogodkov za razširjanje rezultatov 

- delo s testnimi skupinami v 5 lokalnih okoljih

V projektu bomo razvili 4 intelektualne rezultate, ki bodo obogatili in nadgradili v procesu vzpostavljenih itinerarijev v medkulturnih podeželskih okoljih:

1.) Razvoj 5 Itinerarijev in scenarijev poti

2.) Spletni arhiv interaktivnih digitalnih zemljevidov zgodb

3.) Virtualni sprehodi

4.) Zbirka vlogov RuralMigrantourPils.

 

Vsi intelektualni rezultati bodo med seboj povezani, z namenom: širitve obstoječe Migrantour mreže v nova - podeželska - okolja z ustvarjanjem krativnih učnih orodij, ki se bodo osredotočali na uporabnika in bodo dostopna kot odprt vir za lansiranje digitalnega arhiva interaktivnih zemljevidov zgodb, ki bodo vsebovale pripovedi prezrtih zgodovin in sedanjosti ter na ta način širile pojem evropske kulturne dediščine. Načrtujemo, da bo imel projekt velik učinek na lokalnih, regionalnih, nacionalnih in evropskih ravneh na raznolike ciljne skupine. Projekt je naravnan trajnostno - vzpostavljeni mehanizmi zagotavljajo nadaljevanje aktivnosti po zaključku projekta vodstva Rural Migrantour ustvarjajo priložnosti za zaposlovanje v turističnem sektorju, hkrati pa promovirajo aktivno državljanstvo in družbeno vključenost, saj ustvarjajo pripoved o migracijah kot tistih, ki prinašajo (tudi) pozitivne vplive na kulturne dediščine novih okolij. Projekt bo primer dobre prakse na področju trajnostnega turizma. To bomo dosegli z razvojem podpornih učnih orodij, ki omogočajo družbeno, ekonomsko in okoljevarstveno vzdržna vodstva kot 0-km/brezogljična doživetja raznolikosti kulturnih dediščin. 

CELOTNI NASLOV PROJEKTA

RURAL MIGRANTOUR: Poti okrevanja

KOORDINATOR

Društvo Terra Vera

PARTNERJI

Paths of Greece (Grčija)

LAG Svilengrad (Bulgaria)

Viaggi Solidali, Jungi Mundu, Borgata Paraloup, Fondazione Nutto Revelli (Italija)

Stitching Pocket Stories (Nizozemska)

ČASOVNICA

Marec 2021 - September 2023

PROGRAM/ PODPORA

KA2 Strateška partnerstva za kreativnost - Erasmus+/ NA Movit

40+

UDELEŽENCEV

24

MESECEV

5

DRŽAV

5

RAZVITIH NOVIH POTI

bottom of page