top of page
Screenshot 2022-12-12 at 19.15.33.png

 

 

S projektom smo krepili kompetence mentorjev na področju metod neformalnega učenja, ki so povezane z medkulturnim učenjem, razvojem pripadnosti novemu kulturnemu okolju ter socialni aktivaciji - vključevanju mladih priseljencev in beguncev v trajnostni turizem. V društvu Terra Vera smo vključeni v evropsko mrežo mest Migrantour. Na medkulturnih sprehodih obiskovalcem predstavljamo vplive migracij na kulturno dediščino mest v preteklosti in sedanjosti. V letu 2019 smo v Ljubljani vzpostavili tri medkulturne itinerarije z vodiči iz Iraka, Irana, Sirije, Palestine, Hrvaške in Kolumbije. S sprehodom odkrivamo skrite plati kulturnih spomenikov ter znamenitosti. V obdobju pred začetkom epidemije smo opazili, da se za to področje zanima vse več mladih. Nekatere je zanimala vloga vodnika, drugi pa so to pobudo videli kot način vključevanja v novo kulturno okolje, iskanja prostorskih povezav med kulturo, ki jo prinašajo, in novim okoljem. Projekt ni bil namenjen 'le' priseljencem in beguncem, pač pa tudi mladim iz lokalnega okolja in širše - s tem, ko skupaj z vodiči odkrivajo medkulturne vplive na trge in ulice, tudi sami širijo svoja obzorja in hkrati zmanjšujejo stereotipe in predsodke. Pri tem je vsekakor odločilen tudi neposredni stik in pozitivna medsebojna izkušnja.

Glede na naraščajoče družbene potrebe smo želeli vključiti v to pobudo čim več mladih, zavedali pa smo se, da je bilo obstoječe metode in tehnike spoznavanja mesta potrebno prilagoditi na način, ki bo dostopen mladim in v skladu s krepitvijo osmih ključnih kompetenc. Nekateri izmed že usposobljenih medkulturnih vodnikov že imajo izkušnje pri delu z mladimi, s projektom pa smo želeli omogočiti, da ob obisku pariške organizacije Baština, ki ima mehanizme usposabljanje mladih v pobudi Migrantour zelo dobro razvite, okrepijo svoje kompetence in znanje za vključevanje mladih priseljencev in beguncev na tem področju. Metode vključevanja mladih priseljencev in beguncev na podlagi razvoja pripadnosti novemu okolju namreč prispeva k razvoju novih naracij o migracijah in je aktualna tudi za druge organizacije in krepitev sektorja, saj prispeva k aktivni participaciji v družbi. S projektom smo razvijali medkulturne izobraževalne metode na nacionalni in evropski ravni ter posledično zmanjševali vpliv diskriminacije in nestrpnosti. Hkrati smo širili priznano in nagrajeno metodologijo Migrantour kot inovativno in trajnostno orodje za medkulturno vključevanje in izobraževanje z namenom spremeniti migrantsko ‘krizo’ v novo priložnost prihodnosti.

Na ta način smo razvili potenciale in podjetniške možnosti ciljne skupine in omogočili izmenjavo ter implementacijo orodij za družbeno vključevanja priseljencev in beguncev, ki v okolju partnerske organizacije učinkovito delujejo. Po obisku smo pridobljena orodja neformalnega učenja vključili neposredno v aktivnosti vodenih sprehodov, ki jih izvajamo, in jih na ta način predstavili širši javnosti, drugim organizacijam in deležnikom.

CELOTNI NASLOV PROJEKTA

BREZOGLJIČNO POTOVANJE OKROG SVETA

KOORDINATOR

Društvo Terra Vera

PARTNERJI

Bastina: Voyages equitables si Loin (Francija)

ČASOVNICA

Maj 2022

PROGRAM/ PODPORA

KA1, Mobilnost mladinskih delavcev, Erasmus+, NA Movit

4

UDELEŽENCI

8

DNI

2

DRŽAVI

10

DELAVNIC

bottom of page