top of page
432012195_913118607277660_8143870228770897688_n.jpg

Proces razvoja prototipov rokodelskih izdelkov odpira prostor za medkulturni dialog, omogoča osebni stik med ljudmi različnih kultur, krepi zavedanja o prispevku priseljencev k razvoju družbe in prispeva k promociji odprte, vključujoče družbe ter socialne solidarnosti. Lokalni mentorici sta, z velikim posluhom za izročila matičnih kultur udeležencev, njihove veščine razvijali na način, ki je bil v večji meri prilagojen novemu okolju, njegovim poetikam in trendom, hkrati s tem pa so udeleženke krepile tudi kompetence na področju vstopa v področje dela v našem okolju. Navdih za ustvarjanje izdelkov so udeleženke črpale iz lastnih zgodb, ki so odražale realno podobo migracij in s tem ponujale 

alternativno možnost populističnim podobam, ki jih krojijo množični mediji.  

Ob snovanju prototipov so udeleženke spoznale nekatere osnovne tekstilne ročne tehnike (vezenje, pletenje, kvačkanje) in se seznanili s potrebnimi orodji, ki omogočajo lažjo maloserijsko produkcijo (vezilski stroj, laserski rezalnik, šivilski stroj in opletilnik). 

Aktivnosti smo izvajali v Centru Rog. ​

Projekt 'Migrantour: Poti in vezi' je financiran iz sredstev finančnega mehanizma EGP in Norveške/ ACF Slovenija

Active-citizens-fund_4x.png
00_logo-škrateljc-COL-transp.png
Screenshot 2023-05-17 at 22.23.12.png
TerraVeraLogoTransparent.png
Logomedsignatur_OsloMet-01.png.jSf5qInWMdlnLadjgBkA.IccGFBvNT1.jpg

GALERIJA

CELOTNI NASLOV PROJEKTA

MIGRANTOUR: POTI IN VEZI (Krepitev vloge priseljencev v razvoju medkulturnega in brezogljičnega turizma)

KOORDINATOR

PARTNERJI

Društvo Terra Vera

Zavod Oloop (Slovenija)

Zavod Škrateljc (Slovenija)

OSLOMET - Oddelek za umetnost, oblikovanje in gledališče (Norveška)

ČASOVNICA

1. maj 2023 - 30. april 2024

PROGRAM/ PODPORA

Program ACF v Sloveniji

2014 - 2021

30+

UDELEŽENCEV

12

MESECEV

4

PARTNERJI

5

RAZVITIH NOVIH PRODUKTOV

bottom of page