top of page
61049271_2460059290705661_1328696846536671232_n_2460059287372328.jpg

OD BEGUNKE DO SOSEDE

S projektom “Od begunke do sosede” smo ustvarili platformo za kritično refleksijo in ustvarjalno izražanje begunk in prosilk za azil. Naš poglavitni cilj je bil ponuditi priložnost ženskam, da aktivno sooblikujejo oz. samostojno oblikujejo svojo medijsko, javno in družbeno podobo ter v tem procesu razvijajo kompetence na področjih, ki so v največji meri izpostavljena manipulacijam medijev, oblikovalcev politik in posledično splošne javnosti. V okviru projekta smo izvedli sklop usposabljanj, skozi katera so udeleženke razvijale znanje in kompetence iz področij aktivne družbene vključenosti, ustvarjalnosti, pripovedovanja zgodb, kulturnega menedžmenta, produkcije video prispevkov ter izdelave e-gradiv (vsebinske in oblikovne zasnove spletne strani). Pri tem smo vseskozi poudarjali vlogo navezovanja stikov in povezovanja s kar najširšim krogom deležnikov ter ustvarjali okolje, ki je begunkam in prosilkam za azil omogočalo, da razvijejo raznolike družbene mreže in skoznje udejanijo svoj potencial ter odpirajo nove priložnosti za kvalitetno življenje. Na ta način je projekt pripomogel k boljšemu poznavanju begunk ter krepil begunsko integracijo, hkrati pa je med ostalimi državljani in ustanovami promoviral njihov kulturni doprinos, potencial in ustvarjalnost. S tovrstno dejavnostjo smo skupaj pripomogli k dejavnejšemu sodelovanju v družbi, kar med drugim krepi tudi enakopravnost med spoloma v ožjem družinskem krogu. Begunke so dobile priložnost, da svoja znanja, veščine, perspektive, zgodbe in dejanske resničnosti predstavijo javnosti na način, ki spodbuja (samo)refleksijo in empatijo. V tem procesu pa so postale dejavne članice novega družbenega okolja. Projekt torej promovira enake možnosti, spolno enakopravnost, poudarja pomen družbene vključenosti in medčloveške solidarnosti, predvsem pa stremi k odpravljanju družbene marginalizacije begunskih žensk, ki so v stereotipnih upodobitvah prepogosto predstavljene kot pasivne žrtve.

Projekt je sofinanciran iz programa 'Enakost žensk in moških' Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Več o projektu na: http://drustvoterravera.wixsite.com/odbegunkedososede

CELOTNI NASLOV PROJEKTA

KOORDINATOR

PARTNERJI

NEW ROOTS - Migrantour intercultural walks building bridges for newcomers active participation

ČASOVNICA

Januar 2018 - December 2019

Društvo Terra Vera

Fondazione ACRA (Italija)

PROGRAM/ PODPORA

Ministrstvo za kulturo

21

UDELEŽENCEV

7

DNI

7

DRŽAV

12

DELAVNIC

Screenshot 2022-12-09 at 19.31.39.png
bottom of page